Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fill the Gap ska öka jämställdheten på programmen

Publicerad 2023-03-14

Teknikbranschen är inte jämställd. Och flera av KTH:s program har låg andel kvinnliga studenter. KTH:s satsning Fill the Gap ska göra framtiden mer hållbar, jämställd och tillgänglig för alla. I år genomförs den med ett nytt koncept.

Fill the Gap är en studentrekryterande insats. Syftet är att inspirera unga kvinnor till en teknisk utbildning på KTH genom att visa upp förebilder och lyfta aktuella problem. 

Eller som alumnen Tonima Afroze uttrycker det: ”Teknik speglar ju omvärlden och för att tekniken ska inkludera alla behöver vi mångfald bland de som skapar den.” 

Projektgruppen som jobbar med initiativet har representanter från skolorna EECS, CBH och SCI. Arbetet leds av ansvarig för nationell studentrekrytering, Alina Lingnau. 

Kampanjen bygger på resultat från studier

KTH har tidigare låtit göra både kvantitativa och kvalitativa studier om studentrekrytering som visar att unga kvinnor tycker att samhällsfrågor är viktiga med associerar inte ingenjörsyrket till samhällsnytta.

– Därför lyfter vi ingenjörsyrkets samhällsnytta i kampanjen på ett nytt sätt och i relation till kvinnornas engagemang i klimat-, miljö-, hälsa- och jämställdhetsfrågor, säger Charlotta Alnersson, EECS representant i projektgruppen. 

 Studierna visar också att det är svårt att relatera till vad en ingenjör gör och att identifiera sig med rollen. Därför används konkreta exempel på vad det innebär att arbeta som ingenjör genom att lyfta och skapa kvinnliga förebilder. 

– Flera studenter säger att de är pluggar på KTH på grund av just Fill the Gap. Så även om det är svårt att rent statistiskt fastställa vad event och satsningar faktiskt gör för jämställdheten på programmen så vet vi att det är viktigt för individer. Och det ger oss en morot att fortsätta, säger Charlotta. 

Ett långsiktigt projekt

Den här satsningen är inte heller något nytt för KTH. I början gick den under projektnamnet Giants och varje år hölls ett stort event på campus Valhallavägen. 

– Eftersom fördelningen på programmen skiljer sig väldigt mycket åt väljer vi att fokusera på de utbildningar som har färre än 30 procent kvinnliga förstahandssökande. Där finns det ett glapp att fylla, säger Charlotta. 

Förändringen sker inte över en natt. Och för att nå nya målgrupper behöver arbetssättet också förändras. Därför genomförs satsningen i år på ett lite annorlunda sätt.  

– I år vill vi nå bredare. Dels ge personer som inte är bosatta i Stockholm möjligheten att upptäcka fördelarna ingenjörsyrket, dels anordna olika tillfällen och sätt att besöka KTH på.

Årets satsning innebär en stor kampanj på sociala medier, bland annat Instagram och TikTok. Målet är att de som ser kampanjen ska klicka sig in till landningssidan och sedan anmäla sig till någon av de möjligheterna som finns för att besöka KTH.

– Vill man besöka KTH i vår finns det många möjligheter. Till exempel anordnar studentambassadörerna campusbesök. Du kan välja att besöka ett eller fem öppna hus på våra olika campus, äta middag med Flyg- och fysiksektionen och gå på brunch med Elektrosektionens kvinnoförening Noblesse, avslutar Charlotta. 

Projektgruppen