Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarskola en start för framtida AI-forskare

Publicerad 2020-10-21

Två doktorander från EECS av totalt 35, från olika svenska universitet, deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola. Under två dagar medverkade de i en virtuell konferens som kommer att gynna och utveckla deras fortsatta karriär inom AI-området.

WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är ett tioårigt program finansierat med 660 miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Syftet är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

Mötet arrangerades som en två dagars virtuell konferens med syfte att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och att doktoranderna ska få möjlighet att lära känna varandra.

Till programmet knyts ett stort antal doktorander som var och en har anställning vid något av de svenska universitet som deltar i programmet. Utöver doktorandernas lokala förankring vid universiteten kommer forskarskolan att bygga en nationell gemenskap där forskarstudenterna kan lära av och stödja varandra under såväl doktorandstudierna som under deras fortsatta karriär inom AI-området.

Öka Sveriges kompetens inom AI

WASP-HS forskarskola kommer att bidra till att öka mångfalden och inkluderingen av AI-relaterad expertis samt stärka Sveriges och Europas kompetens inom AI och autonoma system. Forskarskolan kompletterar befintliga doktorandprogram vid KTH genom att bidra till en bred tvärvetenskaplig kompetens inom humaniora och samhällsvetenskap och dess relation till AI och autonoma system. Ett mål är att utbilda framtida forskare genom integrerad utbildning inom filosofi, samhällsvetenskap, politisk forskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap.

Från EECS

Två doktorander från EECS, Rachael Garrett och Kristina Popova, deltar i forskarskolan. Båda arbetar i projektet "Ethics as enacted through movement – shaping and being shaped by autonomous systems" som leds av professor Kristina Höök från KTH EECS och docent Airi Lampinen från Stockholms universitet.

– Det är spännande att forskare med så olika bakgrund samlas i WASP-HS. Detta visar på hur AI kommer att prägla hela samhället och de kreativa branscherna. Vi ser fram emot att bidra med en alternativ syn på vad vår interaktion med dessa system kan innebära, säger Rachael Garrett, doktorand på avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign.

WASP-HS forskarskola

(Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande skrivet av Mikael Hansson på det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society)