Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning som kan bidra i kampen mot Covid-19

Kan bidra till billigare och snabbare framtagning av läkemedel, behandling eller vaccin

Professor Erik Aurell
Publicerad 2020-11-30

Professor Erik Aurell vid avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik, undersöker om man kan hitta coronaviruset SARS-CoV-2s svaga punkter genom att titta på hur mutationerna varierar mellan olika virusvarianter.

Hittills har forskare över hela världen hittat fler än 220 000 sådana varianter där hela virusets genom har bestämts. Särskilt intressant är det om viruset är känsligt mot läkemedel som verkar på flera ställen samtidigt, och om man kan få information om vilka sådana kombinationer som är mest lovande.

Intervju med Erik Aurell på engelska