Till innehåll på sidan

Grattis Amir Payberah!

Till vinsten av Best Paper Award

Publicerad 2021-01-27

Amir H. Payberah, biträdande lektor i datavetenskap vid Avdelningen för Programvaruteknik och datorsystem, (SCS) har tillsammans med f.d masterstudenten Andrea Nardelli och professor Vladimir Vlassov fått ett best paper award. Vi har pratat med Amir om hans forskning.

Utmärkelsen gavs vid IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA) för arbetet med "Framework-Agnostic Optimisation of Repeated Skewed Joins at Massive Scale".

Läs intervjun på engelska .