Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grattis till...

Publicerad 2018-03-05

Björn Ottersten, som har erhållit EURASIP Group Technical Achievement Award 2018. "För effektivt ledarskap på flera nivåer och grundläggande bidrag i sensormatrisbehandling och signalbehandling för kommunikation" Det kommer att bli presenterat vid årets EUSIPCO i Rom.

Danica Kragic Jensfelt – en av Sveriges mäktigaste kvinnor i branschen
När den svenska tidningen Veckans affärer presenterade sin lista över de mest betydelsefulla kvinnorna inom industrin utnämndes Danica Kragic Jensfelt, professor i robotik, till årets tekniska profil.

György Dán och hans kollegor har tillsammans med kollegor från Telecom Paristech nyligen fått "Best paper award 2016/2017" av The Internet Technical Committee för IEEE Communications Society och The IEEE Internet Society, för deras artikel "Stochastic Dynamic Cache Partitioning for Encrypted Content
Delivery", som publicerades på ITC 2016.