Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kvinnor fortfarande underrepresenterade på EECS utbildningar

Publicerad 2023-03-08

FN konstaterar att exkludering av kvinnor kostar. Och hyllar under årets internationella kvinnodag kvinnor som kämpar med teknisk utveckling och utbildning. På EECS är 24 procent av alla studerande kvinnor. Och det långsiktiga arbetet fortsätter.

Att ta in kvinnor och andra marginaliserade grupper i tekniken resulterar i mer kreativa lösningar och har större potential för innovationer och främjar jämställdhet. Brist på inkludering kommer däremot med enorma kostnader. Enligt UN Women’s Gender Snapshot 2022 report  har kvinnors utestängning från den digitala världen rakat 1 biljon dollar från bruttonationalprodukten i låg- och medelinkomstländer under det senaste decenniet.

FN tillägnar därför den internationella kvinnodagen 2023 temat DigitALL: Innovation och teknik för jämställdhet. Under året kommer de att undersöka effekterna av det digitala könsgapet på ökande ekonomiska och sociala ojämlikheter.

I Sverige är två av tre högskolesökande är kvinnor. Men endast en av fyra ingenjörsstudenter är kvinnlig. Speciellt tekniska utbildningar har en oproportionerligt hög andel manliga studenter än kvinnliga. Men även här varierar det inom inriktningar och ämnesområden.

I en undersökning från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tillsammans med Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer visar att bland svenska högskolor och universitet är ingenjörsutbildningar en av få utbildningar där kvinnor fortfarande är markant underrepresenterade. Det går att se ett visst trendbrott, men det går långsamt. Andelen kvinnor på utbildningarna ligger mellan 25–30 procent.

– Vår övergripande utmaning är den samma som den har varit över längre tid. Att rekrytera flera kvinnliga studenter och att behålla dem, säger Viktoria Fodor, vice-grundutbildningsansvarig vid EECS. 

För att lyckas med det behöver man väcka intresse i tidig ålder och nå ut till studenter som kommer från icke-akademiska familjer. När de sen har börjat studera på KTH kan mentorsprogram, faddrar och stöd från lärare bidra till att studenternas motivation hålls uppe.

EECS under KTH-snittet

Snittet för andelen kvinnliga studenter på hela KTH ligger på 31 procent. Sedan 2018 har EECS pendlat mellan 23–25 procent kvinnliga studenter. Blickar vi tillbaka till 2007 har skolan en sakta men stadig ökning.

Andel kvinnliga studenter per skola på KTH. Uppdelat i högskoleingenjör- och civilingenjörsutbildningar.

Skiljer sig mellan programmen

Det man kan se i statistiken över de senaste åren är att det svänger upp och ner för enskilda program. Ett av skolans program på grundnivå som ligger över KTH-snittet. Det är Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik med 43,2 procent kvinnor 2022.

Även på mastersnivå är det Media management och Interaktiv Medieteknik som dominerar med 56 respektive 73 procent kvinnliga studenter.

Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik var snabba på att upptäcka en nedåtgående trend och anordnade under ansökningsperioden våren 2022 flera åtgärder. Detta vände utvecklingen från 12,5 till 19,5 procent antagna kvinnor hösten 2022.

– Det är framför allt eldsjälar på sektionen som gjort vändingen möjlig. Jag försöker bara uppmuntra och stötta dem, säger programansvarig Joakim Jaldén.

Andelen nyantagna kvinnor på civilingejörsprogrammet Elektroteknik från 2018 till 2022.

– En ojämn könsfördelning bland våra studenter är tyvärr inget nytt. Men om vi ger upp och inte tar det på allvar har KTH som utbildningsinstitution sviktat i sitt uppdrag att bidra till ett mera hållbart och jämlikt samhälle, avslutar skolchef Ann Lantz. 

Statistik på programnivå

Statistik på programnivå

Text: Charlotta Alnersson