Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mer kommunikation i forskarutbildningen

föreslår Vetenskapsrådets expertgrupp

Kommunicerar via sociala medier
Publicerad 2020-12-08

Hur kan kommunikation om forskning bli en naturlig del av forskarutbildningen? Nu ska en grupp forskare och kommunikatörer ta fram ett gemensamt förslag för att vässa forskarnas kommunikationskunskaper. Vi pratade med KTH:s representant i den blivande expertgruppen.

Idag är kommunikationsträning ingen obligatorisk del av forskarutbildningen, även om flera lärosäten erbjuder kurser och coachning i kommunikation.

I ett gemensamt initiativ av Vetenskapsrådet och Örebro universitet ska nu en grupp forskare och kommunikatörer från olika lärosäten och forskningsfält diskutera sig fram till ett förslag till kursutbud om kommunikation. Förslaget ska i ett första steg testas på Örebro universitet under 2021.

En av experterna i gruppen är Robert Lagerström, forskare på KTH, som har ett stort intresse av kommunikation. Han tycker initiativet är välbehövligt.

– Studier visar att många forskare förstår att kommunikation med samhället utanför universitetet är viktigt, och att det förväntas av dem. Samtidigt är det många som inte vet hur de ska komma igång, tröskeln att starta blir för hög. Vi kan också se att allt fler forskningsfinansiärer kräver ganska omfattande kommunikationsplaner idag så det ligger i forskarens intresse att bli bra på denna färdighet.

Han kan inte dra sig till minnes att han fick någon utbildning eller träning alls under sin tid som doktorand, samtidigt som han förväntades att kommunicera vid flera tillfällen.

– Det var mycket learning-by-doing. Det kommer alltid finnas personer som lär sig kommunicera bra och effektivt på egen hand, de jag hoppas vi kan nå är de som kanske undviker att kommunicera för att de tror att de inte kan eller inte vågar.

Vissa förbättringar har skett de senaste åren, bland annat har EECS-skolan, dit Robert hör, idag en doktorandkurs som heter “Research to impact” och som delvis belyser kommunikation

– Men många andra lärosäten har inte något liknande, så vi kanske kan fungera som ett lyckat exempel.

Hur ändrar man på en kultur av att inte prioritera kommunikation?

– Jag tror att det kan vara svårt att få gamla professorer att ändra sitt synsätt men om vi börjar med forskarutbildningen så hoppas jag att vi i framtiden håller en högre lägstanivå med kommunikation.

Kontakt:

Text: Anna Gullers