Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nominering av elektorer till elektorsförsamlingarna vid forskningsråd och ämnesråd

Publicerad 2018-06-28

Det är dags att nominera elektorer till elektorsförsamlingarna vid forskningsråd och ämnesråd.

Vid årsskiftet löper mandatperioden ut för ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, i forskarrådet för Formas och i styrelsen för Forte samt i utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) vid Vetenskapsrådet. Nya ledamöter ska därmed väljas av elektorsförsamlingar.


Det är därmed återigen dags att utse elektorer för val av ledamöter och skolorna inbjuds att nominera elektorskandidater.
Inkom med era nomineringar till Elina Bjurbäck elinabj@kth.se senast 2018-08-12
Nominering sker till specifikt ämnesråd/församling.
 

Behöriga att vara elektor är person med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens där minst 40 % av hans/hennes arbete utförs inom verksamhetsrådet för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

Tänk på att de personer ni nominerar ska vara tillfrågade om de ställer upp samt kunna delta på elektorsförsamlingarnas sammanträden enligt nedan:
• Vetenskapsrådet: 2018-10-15 samt 2018-12-11
• Formas: 2018-10-18 samt 2018-12-12
• Forte: 2018-10-10 samt 2018-12-12

KTH ska utse följande antal elektorer samt personliga ersättare:
VR-HS (ämnesråd humaniora/samhällsvetenskap) – 1 elektor/1 ersättare
VR-NT
(ämnesråd natur/teknikvetenskap) – 7 elektorer/7 ersättare
VR-MH
(ämnesråd medicin/hälsa) – 1 elektor/1 ersättare
Formas – 3 elektorer/3 ersättare
Forte – 1 elektor/1 ersättare
UVK – ”obegränsat” antal/inga ersättare