Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nominering av hedersdoktorer 2018

Publicerad 2018-04-06

Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället och främjat verksamheten vid KTH och det är nu dags att komma med förslag till hedersdoktorer 2018. Sista dag för nominering är 1 maj 2018

Under länken   hittar ni riktlinjer för utseende av hedersdoktorer, en förteckning över tidigare utsedda hedersdoktorer samt ett nomineringsformulär.

Sista dag för nominering är 1 maj 2018.

Samtliga förslag kommer att beredas i en nomineringskommitté och därefter fattar fakultetsrådet beslut i höst.

Katja Grillner
Fakultetens dekanus