Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omorganisation ska stärka PDC inom High-Performance Computing

"Markerar en spännande fas för PDC"

Dardel superdatorsystem.
Dardel superdatorsystem.
Publicerad 2023-12-18

"Vi strävar efter att vara en drivande kraft inom HPC-utvecklingen och fortsätta vårt bidrag till nationell och internationell forskning inom detta område." Patrick Norman, föreståndare för Parallelldatorcentrum, delar insikter om den pågående omorganisationen och dess betydelse för högpresterande datorsystem i Sverige.

Patrick Norman, föreståndare för PDC.
Patrick Norman, föreståndare för PDC.

Varför omorganiseras PDC?

– I år övertog National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS) vid Linköpings universitet, ansvaret för svensk High-Performance Computing (HPC). Detta ledde till en nödvändig omvärdering av vår roll på KTH. Med flera universitet engagerade i NAISS blev det naturligt för KTH att etablera en filial, vilken nu utgörs av Parallelldatorcentrum (PDC). Detta har fått oss att omdefiniera vår framtida roll inom svensk HPC, med en ökad ambition att ta ledningen nationellt och internationellt inom programvaruutveckling för avancerade superdatorer.

Patrick fortsätter:

– Omorganisationen sker med fokus på tre huvudgrupper ledda av Åsa Andersson  för System Operations, Henric Zazzi  för Software Services, och Peter Larsson  för Software Development. Detta möjliggör ett starkare fokus på centrats kärnverksamhet som omfattar systemdrift, tillgänglighet och användning av resurser, samt avancerad programvaruutveckling inom naturvetenskap och ingenjörskonst.

Hur kommer partners och användare av PDC:s kapacitet märka av förändringarna?

– Vi räknar med att öka användningen av grafikprocessorutrustade (GPU) noder på Dardel, vilket innebär att partners som Scania och forskargrupper som använder HPC kommer behöva anpassa sig till mer grafikprocessor-drivna simuleringsaktiviteter (GPU). Vårt fokus på mjukvaruutveckling är avgörande för att stödja denna övergång.

Vad hoppas du själv blir den största förbättringen av denna förändringen?

– En tydligare definiering av KTH:s och PDC:s roll i det nya HPC-landskapet i Sverige.

Vilka förbättringar hoppas du att personalen kommer att uppleva efter omorganisationen?

–Jag hoppas att personalen ser PDC som en central aktör inom svensk HPC-infrastruktur och att denna omorganisation blir ett viktigt steg mot att förbereda oss för framtiden. Dessutom förväntar jag mig att de kommer känna bättre stöd och ledning i sitt dagliga arbete, särskilt med en chefstruktur där den närmaste chefen är aktivt engagerad.