Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sara Johansson ny biträdande administrativ chef på EECS

Sara Johansson, biträdande administrativ chef på EECS
Publicerad 2023-01-18

Skolledningen har beslutat att inrätta en chef för skolkansliet och en biträdande administrativ chef för att förstärka det kvalificerade beslutsstödet till ledningen.

Som en konsekvens av detta har skolledningen beslutat att från 1 januari 2023 anställa Sara Johansson som ny biträdande administrativ chef på EECS. Det innebär att hon tar över ansvaret för bland annat skolkansliet.

Ökat administrativt stöd

I takt med att det administrativa stödet till skolledningen växer, har skolkansliet förstärkt sin kapacitet under 2022. Kansliet har också fått ett tydligare ansvar för att titta på skolans ökande kostnader kring lokalförsörjning. Det blir alltså Saras jobb att leda detta arbetet vidare.

– Sara har en gedigen chefserfarenhet och kommer att ta med sig frågan om strategisk lokalförsörjning till skolkansliet och jag är övertygad om att hon på ett förtjänstfullt sätt kan axla denna nya rollen, säger Joakim Palestro, Administrativ chef.

Sara kommer från rollen som chef för enheten Infrastruktur och service. Den rollen är vakant just nu men en intern annons för anställningen kommer att publiceras i januari eller februari.

Andreas Sjögren  och Karolin Södertun-Zeghbi kommer som en del av omläggningen bli en del av ledningsgruppen för skolans verksamhetsstöd.