Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Till minne av professor Oskar Wallmark

(1976–2021)

Publicerad 2021-02-24

Det är med stor sorg vi tar farväl av vår käre kollega och vän, professor Oskar Wallmark, som gick bort 7 februari 2021 efter en kort tids sjukdom men en lång kamp mot cancer.

Oskar avlade civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg 2001. Han erhöll licentiatexamen och doktorsexamen i elkraftteknik, också från Chalmers, 2004 respektive 2006. Hans doktorsavhandling behandlade styralgoritmer för elektriska drivsystem med PM-motorer för fordonstillämpningar. Som doktorand tillbringade han en period hos Wisconsin Electric Machines and Power Electronics Consortium (WEMPEC) vid University of Wisconsin i Madison, USA.

Under 2006 började Oskar som forskare på Institutionen för elektrisk energiomvandling. Han började genast arbeta med olika frågeställningar kring elektriska drivsystem för järnvägstillämpningar. Mycket snart blev Oskar en uppskattad gäst hos gruppen för elektriska styrsystem på Bombardier Transportation AB i Västerås. Han utvecklade programvara för beräkning av elmotorer och studerade en ny typ av luftgapslindning för elektriska maskiner i samarbete med Atlas Copco Tools and Assembly Systems i Stockholm. 2010 befordrades han till docent och 2020 till professor.

Inspektion inför ett experiment gällande en integrerad laddare.
Inspektion inför ett experiment gällande en integrerad laddare.

Under flera år var Oskar en mycket uppskattad ledare för forskargruppen i Elektriska maskiner och drivsystem vid KTH. Excellens var hans ledord och han såg och uppmuntrade alla omkring sig. Ett positivt och lugnt tillvägagångssätt var utmärkande för hans sätt att arbeta. Han var alltid redo att hjälpa studenter och kollegor att överträffa sig själva, men han föredrog att låta andra vara i rampljuset medan han själv stod bredvid och gladde sig åt deras framgång.

Med sin bakgrund som teknisk fysiker tog Oskar med sig nya idéer om hur man lär ut beräkning och konstruktion av elektriska maskiner baserat på en välgrundad teoretisk metod. Kurserna han utvecklade var mycket uppskattade av studenterna inte minst tack vare många innovativa inslag där han framgångsrikt blandade teori, datorsimuleringar och laborativa moment.

Oskars forskning fokuserade främst på elektriska maskiner och kraftelektronik för fordonstillämpningar. Hans teoretiska förmåga kompletterades med omfattande experimentell verksamhet. Som exempel var han del av den grupp av KTH forskare som 2013 utvecklade och byggde ”Research Concept Vehicle” vid Integrated Transport Research Laboratory, ITRL. Han medverkade också i flera forskningsprojekt inom Swedish Electromobility Centre, där han sedan 2019 var tematisk ledare för området elektriska maskiner, drivsystem och laddning.

Oskar har framgångsrikt varit handledare eller bihandledare för nio teknologie doktorer samt en teknologie licentiat.

Våra tankar går till Oskars familj och vänner. Vi kommer att sakna honom mycket.

Mats Leksell, Hans-Peter Nee, Lars Nordström, Staffan Norrga, Luca Peretti och Stefan Östlund på uppdrag av alla kollegor vid Avdelningen för elkraftteknik.