Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

UKÄ granskar EECS

Publicerad 2019-11-27

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför under hösten en lärosätesgranskning av KTH:s kvalitetssäkringsarbete. Granskningen innebär att UKÄ utvärderar hur KTH:s system för kvalitetssäkring av utbildning på alla nivåer är uppbyggt och hur väl det fungerar. Nu granskas EECS närmare och utvalda personer på skolan kommer att intervjuas.

UKÄ gör under hösten två platsbesök på KTH. Den 1 oktober intervjuades representanter ur KTH:s ledning på alla nivåer samt ledningen för studentkåren. Den 25-28 november är det dags igen, då UKÄ kommer för att träffa medarbetare ute på skolorna, däribland EECS.

För närmare granskning har de valt ut vårt civilingenjörsprogram i Datalogi samt kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (ADK). Kopplat till det av UKÄ valda fördjupningsspåret ”Kontinuerlig uppföljning” finns ett antal bedömningsområden som skolan förväntas ha svar på. Kallade till möten i nästa vecka är Jens Zander i sin roll som skolchef, Ann Lantz i sin roll som grundutbildningsansvarig, Örjan Ekeberg som programansvarig för civilingenjörsprogrammet, Viggo Kann samt Stefan Nilsson som kursansvariga för ADK, Marcus Dicander, samt en kursassistent. De som ska intervjuas har gått på förmöte för att förstå kvalitetssystemet och för att förstå hur intervjuerna kommer att genomföras.

– Jag deltog i en intervju tillsammans med två andra grundutbildningsansvariga vid KTH. Vi upplevde inte intervjun som ett förhör utan som en diskussion i ett positivt klimat. UKÄ ställde många bra frågor och det framgick tydligt att de hade läst materialet mycket noga. Nu får vi vänta till mars för att få veta hur de uppfattar vårt kvalitetssystem, säger Ann Lantz, grundutbildningsansvarig på EECS.

I mars återkommer UKÄ med sin bedömning som kan bli något av alternativen godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.