Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning i etisk hackning ger företag informationsövertag

Publicerad 2018-01-24

KTH startar kurs i etisk hackning för företag som har skyddsvärd information.  

Pontus Johnson

Etisk hackning (Ethical Hacking)

Kursperiod: 19 mars – 20 juni 2018

Högskolepoäng: 7,5 hp

Pris: 15 000 sek

Undervisningsspråk: Engelska

En illvillig person i munkjacka som tar sig in i program- och hårdvara med intentionen att förstöra –– så beskrivs ofta en ”svarthatthackare”. Pontus Johnson, kursansvarig och professor i nätverk och systemteknik, vill nyansera den bilden.  

– Det finns flera anledningar till att lära sig etisk hackning. För att kunna skydda sig mot cyberangrepp behöver företag förstå de metoder som används av hackare. Det är också väldigt nyttigt att låta etiska hackare testa säkerheten i de egna systemen, säger Pontus Johnson.

Att utbilda sig till en etisk hackare, och vara på den ”goda sidan”, kommer att innebära fem veckors studier på distans, där bland andra yrkesverksamma säkerhetsexperter, systemutvecklare, systemförvaltare och IT-chefer deltar. De kommer att ansluta sig till ett virtuellt privat nätverk (VPN) i Google och sedan penetrera ett fiktivt företag i jakt på specifika dokument.  

– Vi kommer även att diskutera etiska dilemman inom IT-säkerhet, såsom visselblåsaren Edward Snowden. Gjorde han rätt eller fel? 

Vem kan söka?

Kursen Etisk hackning (Ethical Hacking) är en uppdragsutbildning och kan enbart sökas via den organisation som du är anställd hos. Det är din arbetsgivare som bekostar utbildningen.

Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2018!

Kursbeskrivning

Anmäl ditt intresse

Kontakt