Till innehåll på sidan

Checklista för dig som är ny på EECS

Checklista med uppgifter som du behöver göra i samband med ditt nya uppdrag på KTH.

För dig som flyttar till Sverige

Du som flyttar från utlandet har ett antal uppgifter som du måste göra innan du anländer till Sverige. KTH Relocation ger stöd till de som är nya i Sverige och kan hjälpa till med frågor om uppehållstillstånd och invandring, boende, folkbokföring och personnummer, försäkringar etc.

  • Registrera dig hos KTH Relocation .
  • Följ Relocations checklista
  • Informera din närmaste chef och HR-handläggare när dina reseförberedelser är klara och man kan besluta om din startdag på KTH.

För alla nyanställda

För att få lön och korrekt skatteavdrag

Information om hur du anmäler bankkonto för löneutbetalning samt beställer skattsedel finns på KTHs sidor om löneutbetalning och skattsedel.

För dig som kommer ny till Sverige, måste du först gå till Skatteverket för att ansöka om personnummer. Ta med kopia på ansökan med stämpel till din HR-kontakt för att få ditt avtal registrerat hos lön.

För att du snabbt ska bli en av oss

För att bli synlig och sökbar som KTH-anställd

För din egen säkerhet

  • Spara i din mobil KTH:s larmnummer 08 790 7700 som du kan ringa dygnet runt vid akuta krissituationer. Här hittar du .
  • Notera utrymningsvägarna och placeringen av brandsläckare vid din avdelning och vid de gemensamma utrymmena på din adress.
  • Registrera uppgifter till nära anhörig i egenrapporteringen. Det görs i "Mina uppgifter". Vi kan behöva denna information vid olycklsfall eller plötslig allvarlig sjukdom. Kotakta hr-support@eecs.kth.se  om du har frågor kring detta.

För miljön

KTH är certifierat enligt ISO 14001 som kräver att KTH att alla anställda har en grundläggande förståelse för miljöarbetet.