Till innehåll på sidan

Avtal

På denna sida finns information om skolans avtalshantering samt kontaktuppgifter till skolans avtalsadministration.

Skolans avtalskoordinator är första instans som samlar in all information och nödvändiga dokument för snabbare hantering. Avtalskoordinatorn ser till att RSO Affärsjuridik kontaktas, om det behövs. Som forskare kommer du löpande informeras om avtalshanteringen.

Avtal inom följande områden hanteras av skolans avtalskoordinator

Obs! Informationen här kommer inom kort att uppdateras.

  • Sekretess
  • Industridoktorand
  • Materialöverföring
  • Avsiktsförklaringar
  • Sponsring
  • Externfinansierade projekt
  • Forskaravtal
  • Forskningssamarbeten
  • Uppdragsforskning och -utbildning

Avtal skickas till skolans avtalskoordinator, antingen elektroniskt till avtal@eecs.kth.se  eller postas till Lindstedtsvägen 3, att: Annica Johannesson. Bifoga ifyllt försättsblad

KTH:s avtalshantering

EECS avtalskoordinator