Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd till centrum

Sedan 2022 har KTH riktlinjer som reglerar styrningen av, och verksamhet vid, våra forskningscentrum. Här hittar du rutinbeskrivningar och användbar information för dig som är föreståndare för ett centrum på KTH.

Etablering

Ett centrum vid KTH etableras när en ansökan blivit beviljad centrumstöd från en nationell forskningsfinansiär, eller på initiativ av KTH med behov av att utveckla ett forskningsområde och dess finansiering i samverkan med andra parter.

Etablera ett centrum

Drift

Under centrumets verksamhetsperiod styrs verksamheten av centrumavtalet och KTH:s interna regelverk. Beslut och avtal som rör centrumets löpande verksamhet tecknas enligt delegationsordning vid KTH.

Drift av centrum

Förlängning

Inför förlängning av en verksamhetsperiod ska centrumets föreståndare utarbeta en självvärderingsrapport enligt en särskild mall. Rapporten ska fastställas av styrgruppen och lämnas in till vicerektor för forskning, skolchef och forskningsstödet senast tre månader innan verksamhetsperiodens slut.

Förlänga ett centrum

Avslut

All centrumverksamhet är tidsbegränsad. Ett centrum ska alltid avslutas genom beslut av rektor, oavsett om centrumet avslutas i samband med att verksamhetsperioden går ut eller i förtid eller av andra skäl.

Avsluta ett centrum

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Research Support Office, RSO, har sammanställt några av de vanligaste funderingarna kopplat till området centrumbildningar.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Stöd och hjälp

Gruppen Strategiska initiativ och samverkan (STRIV) på Research Support Office (RSO) arbetar nära KTH:s centrum för att säkerställa att de har förutsättningar och strukturer för att utveckla goda forskningsmiljöer och strategiska styrgrupper.

Har du frågor eller är i behov av stöd kopplat till centrumbildningar? Kontakta oss!

Hitta din kontaktperson