Till innehåll på sidan

Exportkontroll

Som tekniskt universitet har KTH mycket forskning som kan ha både civil och militär användning. Detta medför att KTH måste säkerställa att lärosätet hanterar frågor kring export av kontrollerad teknik och kunskap i enlighet med gällande lagar och regler och att inga exportkontrollerade produkter, information, tekniskt bistånd eller andra tjänster får exporteras till utlandet utan att det först klarlagts om tillståndskrav föreligger.

Exempel på produkter som kan vara föremål för exportkontroll är kemikalier, IR-kameror samt högteknologiska verktygsmaskiner.

Forskare som tänker överföra en produkt eller där tillhörande teknik till länder utanför Europa måste säkerställa att produkten inte finns listad i bilaga 1 till EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden .

KTH har en checklista som projektansvarig forskare måste fylla i ( checklista (docx 60 kB)  ( check list eng. (docx 61 kB) ). Research Support Office bistår forskare med att fylla i checklistan samt klassificera de produkter/teknik som i samband med forskningsprojekt förs ut ur EU samt med andra frågor relaterade till exporten.

För vissa produkter måste man ha tillstånd för även vid förflyttningar inom EU. Dessa är upptagna i bilaga IV i PDA-förordningen. Till bilaga IV tillhör produkter som t.ex. stealth teknik, sprängutrustning, hydrofoner, missilteknik, kryptografi, vissa kemikalier, kärnteknik (kärnvapen).

Det finns även en så kallad ”Catch all”-bestämmelse som innebär att om exportören har kännedom att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen så är det föremål för exportkontroll även om produkten ej finns upptagen på kontrollistan.

I Sverige är det Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som prövar ansökningar om export till utlandet, utom för kärnmaterialprodukter (kategori 0) som prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Som regel tillåts exporten om inte särskilda skäl talar emot. Ibland finns det t ex riktade sanktioner mot vissa länder, företag eller personer varvid möjligheter till samarbete med dessa är belagt med ytterligare begränsningar. Ta kontakt med Research Support Office om du är osäker på vad som gäller i ditt samarbete.

I de fall där det är svårt att fastslå klassificering eller sanktionslagar bör ISP kontaktas för rådgivning.

Relevanta dokument:

KTH:s beslut om hantering av exportkontroll (pdf 1,3 MB)

KTH:s exportkontrollprogram (pdf 1,4 MB)

KTH:s riktlinjer (docx 316 kB)

Frågor kan ställas till exportcontrol@kth.se