Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resiliens och innovation: hösten visade vägen för energisäkerhet, digitalisering och samverkan

Energiplattformen under år 2023

Foto: Magnus Glans. Ett av höstens evenemang för KTH Energiplattform var en gemensam workshop tillsammans med KTH Digitaliseringsplattform.
Publicerad 2023-12-12

Höstterminen bjöd på kunskapsutbyte och dialoger för nya samarbeten inom ramen för KTH Energiplattform. Här rymdes nya samarbeten mellan KTH:s olika forskningsplattformar liksom besök från såväl franska energiforskare som tongivande internationella klimatexperter och teknikbesök i norra Sverige.

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH:s Energiplattform. Nu närmar sig slutet av ett år som präglats av en orolig omvärld. Hur ser du tillbaka på året som gått?

– Många av de händelser vi har sett i vår omvärld är avskyvärda, svåra att ta in, och det är mycket lätt att dras ned av nyhetsflödet. Men min inställning är att vi måste fortsätta framåt och försöka fokusera på vårt arbete – vi kan bidra till lösningar som leder oss framåt - trots allt som händer. Och det finns fler områden vi behöver prioritera, som till exempel cybersäkerhet och utvecklingen av mer cirkulära arbetssätt. 

– Historiskt finns många exempel på hur kriser föder innovativa idéer, där olika sorters begränsningar, av material eller av pengar, kräver ett nytänkande för att vi ska kunna gå vidare. Det är också en av anledningarna till att vi valde temat energisäkerhet och resiliens för årets KTH Energy Dialogue.

– I år var det femte året som jag var ansvarig för att arrangera KTH Energy Dialogue.  Det är tydligt hur evenemanget har utvecklats till en viktig mötesplats för forskare men även representanter för näringslivet och samhället. 

Planeringen för vårens evenemang och möten är ju redan i full gång. Kan du nämna några av de kommande höjdpunkterna för KTH Energiplattformen i vår?

– För två år sedan arrangerade vi ett seminarium i riksdagen tillsammans med Rifo,  Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, om elektrifieringens betydelse för att nå klimatmålen. Seminariet gav input till det tidigare regeringsarbetet med en elektrifieringsstrategi, och vi bjöd in forskare från hela landet att delta som experter. Nu har jag initierat ett uppföljande seminarium i riksdagen där vi vill undersöka vad som hänt sedan sist och förmedla en uppdaterad bild av utvecklingen. Förhoppningsvis kan dialogerna och samverkan ge ett viktigt bidrag till regeringens nuvarande arbete. 

– Dessutom planerar vi tillsammans med tre andra forskningsplattformar att inleda arbetet med en färdplan för KTH inom batteriområdet. Målet är att formera KTH bättre för att möta utmaningarna inom hela värdekedjan: från råmaterialet, produktion, användning hela vägen till återvinning av batterier.  

– På planeringsstadiet finns även ett seminarium om vätgas tillsammans med flera etablerade grupper, bland annat forskningscentrumet PUSH . Här handlar det om att lyfta upp vätgasens roll för framtida transporter, bland annat för lastbilar och flygplan. Där kan jag också se framför mig hur vi kan bygga ett starkare samarbete med Luleå tekniska högskola som har spännande satsningar inom vätgas. Något vi såg under IVA:s teknikresa  där jag deltog som en representant för akademin.

IVA:s teknikresa är ju ett exempel på allt det som hänt inom KTH Energiplattform under hösten, vad mer vill du lyfta?

– I oktober var vi värd för de fransk-svenska forskningsdagarna  som i år fokuserade på framtidens kärnenergi. En tvådagarskonferens som öppnades av KTH:s rektor och den franska ambassadören Etienne de Gonneville. I september höll vi en gemensam workshop  tillsammans med KTH Digitaliseringsplattform  under rubriken ”Data-driven methods with energy applications”. Dessutom har vi genomfört ett flertal skolbesök, där det senaste gick till Avdelningen för processteknologi vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.  Här finslipas den kemiska omvandlingen av biogent avfall till värdefulla produkter

– Vi har gjort återkommande skolbesök under höstterminen. Det är alltid lika inspirerande att besöka forskarkollegor och få möjlighet att ta del av deras olika fantastiska projekt och laborativa verksamheter: kärnan i vår verksamhet både inom forskning och utbildning. Läs gärna om tidigare skolbesök i vårt nyhetsarkiv.

– I början av terminen bjöd vi in till ett öppet samtal om de pågående klimatförändringarnas påverkan  på oss och samhället tillsammans med KTH:s Plattform för industriell transformation , KTH Climate Action Centre  och KTH Navet.

– Under nästa år kommer det att ske vissa förändringar kring hur vi arbetar för att bygga en stark samverkan både mellan forskare vid KTH och med näringslivet. Vi menar att forskningen är avgörande för att skapa en stark bro till näringslivet, och för att bygga upp de utbildningar som ska möta det enorma kompetensbehovet som finns inom energisektorn. 

– Till sist vill jag uppmana alla mina KTH-kollegor, att ta chansen till att använda helgerna som kommer till en välförtjänt återhämtning. Vi behöver alla samla kraft att ta oss an olika utmaningar med full styrka och mod. Tappa inte hoppet även om rapporteringen från omvärlden ser mörk ut. Tillsammans fortsätter vi framåt genom att fokusera på det vi gör bäst: forskning för en bättre framtid. 

God jul och gott nytt år 2024 önskar Energiplattformen!

Berättat för: Magnus Trogen Pahlén