Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webbinarium: Tidslinje Färdplan Energi

Publicerad 2020-06-03

Välkommen till webbinarium tisdag den 22 september: Tidslinje Färdplan Energi. Färdplanerna för fossilfrihet visar näringslivets ambitiösa engagemang för ett klimatneutralt samhälle. De innehåller både åtaganden från respektive bransch och uppmaningar till beslutsfattare. Men vilka beslut behöver tas, när och av vem, för att vi ska nå klimatmålen i tid? Det vill Energiföretagen Sverige ta reda på. Därför tar de i bred samverkan fram en tidslinje, som ska beskriva vilka beslut som behöver fattas, och när, för att samhället ska kunna ställa om i tid.

Hittills har 21 färdplaner för fossilfrihet presenterats inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna innehåller både åtaganden från respektive bransch och uppmaningar till beslutsfattare. Uppmaningarna pekar på vilka förutsättningar branscherna behöver för att uppnå fossilfrihet. Men uppmaningarna är inte tidsatta, inte heller är beroenden klarlagda eller sammanställda i en helhet.

Energiföretagens mål är därför att i bred samverkan ta fram en tidslinje som konkretiserar vilka initiativ som behöver tas, vilka vägval som behöver göras och vilka hinder som behöver undanröjas för att samhället ska nå målet om fossilfrihet år 2045. Och när i tid detta behöver ske. Vår förhoppning är att denna tidslinje ska bli ett konkret stöd för att samhället ska nå målet om fossilfrihet 2045.

Välkommen till ett webbinarium där Energiföretagen presenterar ett första delresultat från arbetet med tidslinjen för Färdplan Energi. Deras målsättning med webbinariet är att informera om arbetet och därigenom öka samverkan och dialogen om tidslinjen för Färdplan Energi.


Energiföretagen återkommer efter sommaren med fullständigt program.

Save the date!


Datum: Tisdagen den 22 september

Tid: Start kl. 10.30 och avslutning kl. 11.30.

Detta webbinarium är öppet för alla som vill delta och du behöver inte boka en plats eftersom webbinariet är gratis. Allt som krävs för att se webbinariet är en Internetuppkoppling.

Du kommer att kunna se webbinariet i Energiföretagens Play-kanal på angiven tid:
www.energiforetagen.se/play