Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webinarium: Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Publicerad 2020-05-12

Välkommen till ett digitalt dialogseminarium tisdagen den 19 maj kl 11.45-13.00 om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling. Seminariet är ett samarbete mellan Rifo och KSLA.

Låt oss samtala om hur forskningspolitiken och de gröna näringarna tillsammans kan lösa de stora samhällsutmaningarna, med FN:s hållbarhetsmål och stärkt konkurrenskraft i fokus.

Näringsrik mat, rent vatten, förnybar energi, hållbara material och friska livsmiljöer är själva grunden för människans existens. De gröna näringarna har en nyckelroll för att lösa de globala samhällsutmaningarna. Här krävs banbrytande forskning, nytänkande tillämpningar och ökad samverkan.

Program

  • Välkommen, Betty Malmberg, ordförande Rifo och Jan Fryk, preses KSLA
  • Helhetsperspektiv över sektorer och discipliner Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute
  • Från forskning till nytta Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig Livsmedelsföretagen Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk, ordförande i KSLA:s Forskningsutskott
  • Ny teknik för omställning Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet
  • Sveriges roll i det globala forskarsamhället Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet
  • Reflektioner från Riksdagsledamöter; Mats Berglund, MP, Ulrika Heie, C, Staffan Eklöf, SD och Helene Hellmark Knutsson, S
  • Rundabordssamtal, digitala diskussioner i mindre grupper som avslutas med mentimeterredovisning
  • Återkoppling på mentimeterresultaten
  • Avslutande ord Betty Malmberg och Charlotte Bengtsson

Samtalsledare: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och Jens Mattsson, generaldirektör FOI, ledamot i KSLA.

Anmälan senast den 17 maj via denna länk.

Webinariet sänds via länk på www.ksla.se.