Till innehåll på sidan

KTH Slack - den digitala arbetsplatsen

Slack är den digitala tjänsten som binder samman KTH. Det är den moderna digitala arbetsplatsen som är mycket enkel att använda och som ökar din produktivitet både på kontoret och på distans. Slack gör jobbet enklare, snabbare och mer transparent. Det är mail, chat och video i ett och samma verktyg och används av de mest digitaliserade företagen i världen, och det finns nu tillgängligt för dig och din organisation vid KTH.

Slack gör dig och KTH

  • Mer transparent genom dynamiska gruppchattar, direktmeddelande, skärmdelning, videosamtal och mer, allt samlat i en tjänst
  • Möjliggör ökad kommunikation, genom hela verksamheten
  • Gör alla anställda till dina kollegor
  • Låter dina kollegor se när du jobbar eller inte vill bli störd
  • En verkligt digital arbetsplats som binder samman populära tjänster som Zoom, Box och GitHub
  • KTH Slack levereras med Business+ licens, all data inom EU och är GDPR säkrad 🎉
Beställ KTH Slack

Slack för anställda vid KTH

Slack är tillgängligt som en avgiftsbelagd tjänst för personal som kan anpassas med hjälp av s.k. "kanaler" för att möjliggöra effektiv kommunikation inom, och mellan, olika grupper. Det går också att bjuda in användare från andra organisationer till dessa kanaler. Slack är också integrerat med andra tjänster som Box, Zoom och GitHub.

Du är alltid välkommen att kontakta it-support@kth.se  om du behöver hjälp med att sätta upp en lösning som motsvarar de behov du och din grupp har.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-15