Till innehåll på sidan

Grålistning information

Grålistning funktion används för att filtrera spam och virus.

Du hamnade förmodligen här efter att ditt e-postmeddelande blivit nekat med ett meddelande typ:

Grålistat i 300 sekunder.

Mailservern som genererar detta felmeddelande använder en funktion som kallas Grålistning för att filtrera spam och virus. Denna funktion förutsätter att mailservrar är konfigurerade att hantera e-post enligt gällande standarder och ska normalt inte behöva hanteras av avsändaren. Ditt e-postmeddelande borde bara möjligen bli fördröjd.

Om du ser detta meddelande när du sänder e-post inom KTH betyder det förmodligen att din e-postklient inte är rätt konfigurerad att använda Exchange eller smtp.kth.se

Instruktioner hur e-postklienten ska konfigureras kan man hitta på

Om du är postmaster eller systemadministratör på en site som inte kan leverera e-post till KTH är det förmodligen på grund av någon av följande anledningar:

  • E-postmeddelandet är genererat av någon webbapplikation och inte en riktig e-postserver. Konfigurera i så fall om applikationen att använda en riktig e-postserver.
  • Ni använder en gammal Microsoft Exchange server som inte kan hantera Grålistning på rätt sätt. Öka i så fall Glitch Relay inställningarna i registret till mer än 300 sekunder.
  • En trasig eller felkonfigurerad molntjänst används. Kontakta leverantören så dom kan åtgärda detta.
  • Ni har konfigurerat er tjänst att använda IPv6 men er internetleverantör har inte rätt inställningar i sitt nät ännu. Stäng i så fall av IPv6 tills ni vet att routingen fungerar korrekt.

Läs denna sida för en beskrivning av hur Grålistning fungerar. en.wikipedia.org/wiki/Greylisting (extern sida)

Om du av någon anledning inte kan åtgärda detta problem, kontakta it-support@kth.se  och begär att din e-postadress blir Vitlistad.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-18