Till innehåll på sidan

Personliga menyn uppdateras den 3/5

Uppdateringen av personliga menyn går in i sin slutfas

Publicerad 2023-04-14

Den Personliga menyn uppdateras den 3 maj. Uppdateringarna syftar till att göra det enklare att möta våra olika användargruppers behov.

Flikarna "Studier” och “Undervisning” är nya

Den största förändringen innebär att du som användare istället för fliken “Kurser” nu kan ha två flikar: “Studier” för de kurser du studerar och “Undervisning” för de kurser du undervisar på. Om du inte studerar eller undervisar så syns respektive flik inte.
I det kravställningsarbete som genomförts kring Personliga menyn var det tydligt att studenter och undervisande personal har olika behov i arbetet med KTH:s kurser. Behoven är enklare att möta i två separata menyflikar istället för en gemensam.

Fliken "Kurser" (Courses) delas upp i "Undervisning" (Teaching) i respektive "Studier" (Studies)

Synpunkter från användarna har varit värdefullt

Utvecklingen av nya Personliga menyn är en iterativ process. I betaperiodens steg 1 inkom värdefull återkoppling från användare som testade systemet. Utvecklingstid har lagts ner på att åtgärda det som bedömdes behöva fixas.

Den äldre versionen är användbar ett tag till

Den äldre versionen av den Personliga menyn kommer gå att använda ett tag till, för att säkerställa att ingen viktig funktionalitet kan ha missats. Du kan fortfarande gå tillbaka till den gamla versionen genom att klicka på ‽-knappen i övre högra hörnet och sedan "avaktivera".

Ett bildmotage som visar hur man kan gå tillbaka till den äldre versionen av personliga menyn
Gå tillbaka till gamla versionen via knappen

Läs mer om utvecklingen av personliga menyn på sidan Lansering i tre steg .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-14