Till innehåll på sidan

Videokonferens vid KTH

På KTH finns mötesrum och salar med videokonferenssystem. Både anställda och studenter kan använda sig av Zoom för webbmöten.

Videokonferens för hållbar utveckling

Genom att mötas via videokonferens istället för att resa bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling (dvs.

  • Minskad miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp,
  • Ekonomiska besparingar och sociala fördelar bl.a. tidsbesparing och
  • flexibilitet. Du bidrar samtidigt till KTH:s hållbarhetsmål.

Enligt KTH:s riktlinje  om möten och resor ska resor i så stor utsträckning som möjligt ersättas av resefria alternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser, för både enklare och mer avancerade möten.

Hjälp att välja rätt videokonferenslösning

Rumsbaserad videokonferens

På KTH finns tillgång till mötesrum och föreläsningssalar som är utrustade med HD videokonferenssystem (H323/SIP).

Fördelar

  • Systemen erbjuder en hög bild- och ljudkvalitet och är således optimalt för möten där en personlig kontakt, dialog och samspel är av vikt.
  • Möten/ Föreläsningar där det krävs god kvalitet på inspelningen om materialet skall arkiveras.

Boka rum och bjud in

Anslut till möte

Webbmöten

För att delta i ett webbmöte behöver du endast tillgång till en dator med webbläsare och internet-anslutning. För en så bra upplevelse som möjligt rekommenderar vi att man använder ett headset. KTH erbjuder två olika lösningar.

Zoom

Fördelar

  • Zoom fungerar bra i möten med många deltagare t ex undervisning då programmet har verktyg som dela skärm, breakout-rooms och chatt. Max 300 deltagare.

Bjud in:

  • Skapa möte i kth-se.zoom.us  och dela sedan url med deltagare alternativt andvänd Outlook pluginen.

Anslut till möte

  • Deltagare kan ansluta via möteslänk i webbläsaren, videokonferenssystem (H323/SIP) eller Zoom klient.
  • Anslut till ett möte: kth-se.zoom.us/delta