Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Ubuntu – Tillgängliga program

Programvara i KTH Ubuntu installeras vanligtvis för kategorier av datorer, t.ex. "alla datorer i lärosalar". Men det går även att installera eller välja bort program på enskilda datorer.

Programvara för tekniska beräkningar

Program OS Version
COMSOL Multiphysics 18.04 6.0
Maple 18.04 2021
Mathematica 18.04 13.1
Matlab 18.04

R2022a, update 2 (datorsalar)
R2021b (personliga datorer)

Vissa äldre versioner, R2020b, R2021a, etc, finns tillgängliga på begäran för personliga arbetsstationer.

Applikationer

Förutom de mjukvaruförråd (software repositories) som är standard i Ubuntu, så använder KTH Ubuntu

  • PPA-förråd från Launchpad och officiella förråd från applikationstillverkare
  • lokalt paketerad programvara
  • programvara som kompileras från källkod

Listan nedan inkluderar bara det som finns i Ubuntus standardmiljö för skrivbordsdatorer (desktop computer, till skillnad från servrar där man använder fjärrinloggning), och extra program som finns tillgängligt för arbetsstationer eller KTH:s datorsalar. Listan innehåller inte programbibliotek eller verktyg, förutom i de fall där en lokal version ersätter eller utökar standardpaket. 

Behöver du veta exakt vad som är installerat, eller kan installeras, kontakta oss.

Använd Beställ installation  om du saknar något. För datorsalar görs beställningar vanligtvis av lärare eller kursansvarig.

Anmärkningar för specifik programvara

Vissa applikationer kan kräva att man konfigurerar dem, eller gör inställningar i sin personliga miljö.

Applikation Datorsal Personlig arbetsstation Notera
Dropbox Finns ej På begäran

Observera att KTH-regler begränsar vad anställda får spara i Dropbox.
På personlig dator måste du använda en lokal katalog (/NOBACKUP/användarnamn) eftersom Dropbox inte stödjer nätverks-filsystem , dvs AFS-hemkatalog.

Användare i datorsalar flyttar ofta mellan olika maskiner, och kan därför inte använda en lokal katalog. Det gör att Dropbox-klienten (som ej stödjer AFS-hemkataloger, se länk ovan) inte kan användas.

CUDA Installerad På begäran

Datorn måste ha kompatibelt Nvidia-grafikkort.

Modulen cuda kan användas för att sätta sökvägar till nvcc eller andra CUDA-kommandon.

Oracle VirtualBox Installerad På begäran

Licens krävs för extension packs.

Skype for Linux Finns ej På begäran

KTH har flera andra alternativ, t.ex. Zoom (nedan). Se även Digitala möten och föreläsningar .

Zoom Client Installerad Installerad Zoom-klient finns på samtliga skrivbordsdatorer.

Lokala applikationspaket (beskrivning på engelska)

Application Description
Apptainer Container platform for HPC clusters
BlueGriffon The next-gen Web and EPUB Editor based on the rendering engine of Firefox
BlueJ A Java Development Environment
Brave browser Web browser emphasizing privacy and performance
COMSOL Multiphysics 6.1 a cross-platform finite element analysis, solver and multiphysics simulation software
CUDA CUDA Toolkit, current version
Code42 Crashplan KTH Client Backup
Code::Blocks 20.03 C, C++ and Fortran IDE
Dropbox Integration Gnome/Nautilus integration for Dropbox client
Eclipse IDE for Enterprise Java Developers
General Algebraic Modeling System (GAMS) 42.5.0 a high-level modeling system for mathematical programming and optimization
GitHub Desktop Collaboration tool for GitHub (Community Release)
Google Chrome (stable) Web browser developed by Google
Intel oneAPI Base Toolkit toolkits and APIs, including oneMKL
Julia 1.5.4 high-performance programming language for technical computing
MARS 4.5 Mips Assembly and Runtime Simulator
MATLAB R2022B Multi-paradigm numerical computing environment
MATLAB R2023A Multi-paradigm numerical computing environment
MATLAB R2023A Update 1 Multi-paradigm numerical computing environment
Maple 2022 Symbolic and numeric computing environment
Modules Dynamic modification of user environment via modulefiles
Neuron simulation environment using computational models of neurons and networks of neurons
NuSMV A new symbolic model checker
Oracle VirtualBox 6.1 Hypervisor for x86 virtualization
PyCharm Community 2022.2.1 Python IDE providing a wide range of essential tools for developers
PyCharm Community 2023.3.2 Python IDE providing a wide range of essential tools for developers
R 4.2.2 R is a free software environment for statistical computing and graphics.
R 4.3.2 R is a free software environment for statistical computing and graphics.
ROS 2 ROS (Robot Operating System) provides libraries and tools to help software developers create robot applications
ROS Noetic ROS (Robot Operating System) provides libraries and tools to help software developers create robot applications
RStudio Desktop 2022.12.0-353 Integrated Development Environment (IDE) and tools for R
RStudio Desktop 2023.12.0-369 Integrated Development Environment (IDE) and tools for R
Remmina PPA DEPRECATED PPA for development (next branch) Remmina packages
SageMath mathematics software system
Skype for Desktop Video conference
Slack Desktop Slack client for Linux
Visual Studio Code Highly customizable source code editor
Wolfram Mathematica 13.1 a technical computing system spanning most areas of technical computing
Zoom Client Zoom Client for Linux
Zotero open-source reference management software
mcb32tools 2.2 pic32 gcc toolchain
pdc-tools Utilities to access PDC systems

Paket från standardmjukvaruförråd (beskrivning på engelska)

Application Description
a2ps GNU a2ps - 'Anything to PostScript' converter and pretty-printer
advi active DVI previewer and presenter
alpine Text-based email client, friendly for novices but powerful
apcalc transitional package
aspell-doc Documentation for GNU Aspell spell-checker
astyle Source code indenter for C, C++, Objective-C, C#, and Java
asymptote script-based vector graphics language inspired by MetaPost
audacity fast, cross-platform audio editor
autoconf automatic configure script builder
automake Tool for generating GNU Standards-compliant Makefiles
barrnap rapid ribosomal RNA prediction
bbdb The Insidious Big Brother Database (email rolodex) for Emacs
biber Much-augmented BibTeX replacement for BibLaTeX users
bibtex2html filters BibTeX files and translates them to HTML
bison YACC-compatible parser generator
bison-doc Documentation for the Bison parser generator
blast2 transitional dummy package to ncbi-blast+-legacy
build-essential Informational list of build-essential packages
bzr transitional dummy package for brz
bzrtools transitional dummy package
calibre powerful and easy to use e-book manager
calibre-bin powerful and easy to use e-book manager
clang C, C++ and Objective-C compiler (LLVM based)
clang-10 C, C++ and Objective-C compiler
clang-10-doc C, C++ and Objective-C compiler - Documentation
clang-9 C, C++ and Objective-C compiler
clisp GNU CLISP, a Common Lisp implementation
clisp-doc GNU CLISP, a Common Lisp implementation (documentation)
clojure Lisp dialect for the JVM
clustalw global multiple nucleotide or peptide sequence alignment
cmake cross-platform, open-source make system
cmake-curses-gui curses based user interface for CMake (ccmake)
cryptsetup disk encryption support - startup scripts
curl command line tool for transferring data with URL syntax
cvs Concurrent Versions System
ddd Data Display Debugger, a graphical debugger frontend
default-jdk Standard Java or Java compatible Development Kit
default-jdk-doc Standard Java or Java compatible Development Kit (documentation)
dia Diagram editor
diffpdf compare two PDF files textually or visually
djview4 Viewer for the DjVu image format
djvulibre-desktop Desktop support for the DjVu image format
dnsutils Transitional package for bind9-dnsutils
dot2tex Graphviz to LaTeX converter
doxygen Documentation system for C, C++, Java, Python and other languages
doxygen-doc Documentation for doxygen
dsdp Software for Semidefinite Programming
dsdp-doc Software for Semidefinite Programming
elpa-php-mode PHP Mode for GNU Emacs
emacs-common-non-dfsg GNU Emacs common non-DFSG items, including the core documentation
emacs-el GNU Emacs LISP (.el) files
emacs-goodies-el Miscellaneous add-ons for Emacs
enscript converts text to Postscript, HTML or RTF with syntax highlighting
erlang Concurrent, real-time, distributed functional language
erlang-doc Erlang/OTP HTML/PDF documentation
erlang-manpages Erlang/OTP manual pages
fbreader e-book reader
feh imlib2 based image viewer
filezilla Full-featured graphical FTP/FTPS/SFTP client
finger user information lookup program
fish friendly interactive shell
flex fast lexical analyzer generator
foiltex collection of LaTeX files for making foils and slides
fonts-unfonts-extra Un series Korean TrueType fonts (extra)
fop XML formatter driven by XSL Formatting Objects (XSL-FO.) - app
fop-doc XML formatter driven by XSL Formatting Objects (doc) - doc
fortune-mod provides fortune cookies on demand
fp-compiler Free Pascal - compiler dependency package
freeglut3-dev OpenGL Utility Toolkit development files
g++ GNU C++ compiler
g++-10 GNU C++ compiler
g++-10-multilib GNU C++ compiler (multilib support)
g++-multilib GNU C++ compiler (multilib files)
gcc-10 GNU C compiler
gcc-10-doc Documentation for the GNU compilers (gcc, gobjc, g++)
gcc-9 GNU C compiler
gcc-doc Documentation for the GNU C compilers (gcc, gobjc, g++)
gccgo Go compiler, based on the GCC backend
geany fast and lightweight IDE
gedit-latex-plugin gedit plugin for composing and compiling LaTeX documents
gfortran GNU Fortran 95 compiler
ghc The Glasgow Haskell Compilation system
ghc-doc Documentation for the Glasgow Haskell Compilation system
ghc-prof Profiling libraries for the Glasgow Haskell Compilation system
gimp GNU Image Manipulation Program
gimp-help-en Documentation for the GIMP (English)
gimp-help-sv Documentation for the GIMP (Swedish)
git fast, scalable, distributed revision control system
git-cvs fast, scalable, distributed revision control system (cvs interoperability)
git-doc fast, scalable, distributed revision control system (documentation)
git-gui fast, scalable, distributed revision control system (GUI)
git-svn fast, scalable, distributed revision control system (svn interoperability)
gitk fast, scalable, distributed revision control system (revision tree visualizer)
glpk-doc linear programming kit - documentation files
glpk-utils linear programming kit - utility files
gmsh Three-dimensional finite element mesh generator
gnome-tweaks tool to adjust advanced configuration settings for GNOME
gnu-smalltalk GNU Smalltalk interpreter and image
gnuplot Command-line driven interactive plotting program.
gnutls-bin GNU TLS library - commandline utilities
golang Go programming language compiler - metapackage
gperf Perfect hash function generator
gprolog GNU Prolog compiler
grace XY graphing and plotting tool
gromacs Molecular dynamics simulator, with building and analysis tools
gv PostScript and PDF viewer for X
haskell-doc Assorted Haskell language documentation
haskell-mode transitional package
haskell-platform Standard Haskell libraries and tools
haskell-platform-doc Standard Haskell libraries and tools; documentation
heimdal-docs Heimdal Kerberos - documentation
hmmer profile hidden Markov models for protein sequence analysis
hmmer-doc profile hidden Markov models for protein sequence analysis (docs)
hugs A Haskell 98 interpreter
hunspell-sv Swedish dictionary for hunspell
hyphen-sv Swedish hyphenation patterns
idle IDE for Python using Tkinter (default version)
idle3 IDE for Python using Tkinter (transitional package)
imagej Image processing program with a focus on microscopy images
imagemagick image manipulation programs -- binaries
indent C language source code formatting program
intltool Utility scripts for internationalizing XML
ipe drawing editor for creating figures in PDF or PS formats
ipython3 Enhanced interactive Python 3 shell
irssi terminal based IRC client
jabref graphical frontend to manage BibTeX and BibLaTeX databases
jflex lexical analyzer generator for Java
keyutils Linux Key Management Utilities
language-pack-gnome-sv GNOME translation updates for language Swedish
language-pack-sv translation updates for language Swedish
latex2html LaTeX to HTML translator
latexdiff utility to mark up significant differences between LaTeX files
ldap-utils OpenLDAP utilities
libarmadillo-dev streamlined C++ linear algebra library - Headers
libasound2-doc documentation for user-space ALSA application programming
libavformat-dev FFmpeg library with (de)muxers for multimedia containers - development files
libboost-dev Boost C++ Libraries development files (default version)
libboost-filesystem-dev filesystem operations (portable paths, iteration over directories, etc) in C++ (default version)
libboost-iostreams-dev Boost.Iostreams Library development files (default version)
libboost-program-options-dev program options library for C++ (default version)
libboost-python-dev Boost.Python Library development files (default version)
libboost-test-dev components for writing and executing test suites (default version)
libboost-thread-dev portable C++ multi-threading (default version)
libcgal-dev C++ library for computational geometry (development files)
libcgal-qt5-dev C++ library for computational geometry (development files, support for Qt5)
libclang-10-dev Clang library - Development package
libclang-dev clang library - Development package
libcln-dev Development library for Class Library for Numbers (c++)
libcppunit-dev Unit Testing Library for C++
libdatetime-perl module for manipulating dates, times and timestamps
libgdbm-dev GNU dbm database routines (development files)
libghc-regex-base-dev GHC library providing an API for regular expressions
libghc-regex-base-doc GHC library providing an API for regular expressions; documentation
libghc-regex-base-prof GHC library providing an API for regular expressions; profiling libraries
libghc-regex-compat-dev GHC library providing old Text.Regex interface
libghc-regex-compat-doc API documentation for regex-compat Haskell library
libghc-regex-compat-prof GHC profiling library providing old Text.Regex interface
libghc-regex-posix-dev GHC library of the POSIX regex backend for regex-base
libghc-regex-posix-doc API documentation for regex-posix Haskell library
libghc-regex-posix-prof GHC profiling library of the POSIX regex backend for regex-base
libghc-utf8-string-doc GHC libraries for the Haskell UTF-8 library (documentation)
libginac-dev GiNaC symbolic framework development files
libglpk-dev linear programming kit - development files
libgromacs-dev GROMACS molecular dynamics sim, development kit
libgsl-dev GNU Scientific Library (GSL) -- development package
libgtkmm-2.4-dev C++ wrappers for GTK+ 2 (development files)
libgtkmm-3.0-dev C++ wrappers for GTK+ (development files)
libgts-dev development files for libgts
libmagick++-dev object-oriented C++ interface to ImageMagick -- dummy package
libmed-doc Documentation for the MED-fichier library
libmed-tools Runtime tools to handle MED files
libmotif-dev Motif - development files
libmpc-dev multiple precision complex floating-point library development package
libmpfr-dev multiple precision floating-point computation developers tools
libnlopt0 nonlinear optimization library
libnuma-dev Development files for libnuma
liboctave-dev development files for the GNU Octave language
libopenjfx-java-doc JavaFX/OpenJFX - Rich client application platform for Java (Javadoc)
libopenmpi-dev high performance message passing library -- header files
libpari-dev PARI/GP Computer Algebra System development files
libparmetis-dev Parallel Graph Partitioning and Sparse Matrix Ordering Libs: Devel
libpcre2-dev New Perl Compatible Regular Expression Library - development files
libpcre3-dev Old Perl 5 Compatible Regular Expression Library - development files
libperl-dev Perl library: development files
libplot-dev GNU plotutils libraries (development files)
libplot2c2 GNU plotutils libraries
libreoffice-help-sv office productivity suite -- Swedish help
libreoffice-l10n-sv office productivity suite -- Swedish language package
libsamplerate0-dev Development files for audio sample rate conversion
libsdl-image1.2-dev Image loading library for Simple DirectMedia Layer 1.2, development files
libsdl-ttf2.0-dev TrueType Font library for Simple DirectMedia Layer 1.2, development files
libsdl1.2-dev Simple DirectMedia Layer development files
libsdl2-dev Simple DirectMedia Layer development files
libsdl2-image-dev Image loading library for Simple DirectMedia Layer 2, development files
libsdl2-ttf-dev TrueType Font library for Simple DirectMedia Layer 2, development files
libsnack-alsa Sound extension to Tcl/Tk and Python/Tkinter - ALSA files
libsndfile1-dev Development files for libsndfile; a library for reading/writing audio files
libsuitesparse-dev libraries for sparse matrices computations (development files)
libtbb-dev parallelism library for C++ - development files
libteem-dev Tools to process and visualize scientific data and images - development
libterm-readline-gnu-perl Perl extension for the GNU ReadLine/History Library
libusb-1.0-0-dev userspace USB programming library development files
libxml-libxml-perl Perl interface to the libxml2 library
libxml-libxslt-perl Perl interface to the GNOME libxslt library
libxml-parser-perl Perl module for parsing XML files
libxml-perl Perl modules for working with XML
libxml-writer-perl Perl module for writing XML documents
libxml-xpath-perl Perl module for processing XPath
libxml2-dev Development files for the GNOME XML library
libxmu-dev X11 miscellaneous utility library (development headers)
libzmq3-dev lightweight messaging kernel (development files)
libzmq5 lightweight messaging kernel (shared library)
logisim graphical tool for designing and simulating logic circuits
lp-solve-doc Solve (mixed integer) linear programming problems - documentation
lrzip compression program with a very high compression ratio
lynx classic non-graphical (text-mode) web browser
lyx document processor
lzip lossless data compressor based on the LZMA algorithm
mafft Multiple alignment program for amino acid or nucleotide sequences
make-doc Documentation for the GNU version of the "make" utility
maple-latex LaTeX packages, environments and macros distributed by Maple
mc Midnight Commander - a powerful file manager
meld graphical tool to diff and merge files
mencoder MPlayer's Movie Encoder
mercurial easy-to-use, scalable distributed version control system
meshlab System for processing and editing triangular meshes
minisat2 Transitional package for minisat
minizinc constraint modelling language and tool chain
minizinc-ide MiniZinc constraint modelling language IDE
module-assistant tool to make module package creation easier
mono-devel Mono development tools
mono-mcs Mono C# 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 compiler for CLI 2.0 / 4.0 / 4.5
mono-xbuild MSBuild-compatible build system for Mono
most Pager program similar to more and less
mplayer movie player for Unix-like systems
msort utility for sorting records in complex ways
msort-gui tcl/tk gui for msort utility
muscle Multiple alignment program of protein sequences
mutt text-based mailreader supporting MIME, GPG, PGP and threading
muttprint Pretty printing of mails
mythes-sv Swedish Thesaurus for LibreOffice
nano small, friendly text editor inspired by Pico
nasm General-purpose x86 assembler
ncbi-blast+ next generation suite of BLAST sequence search tools
nedit powerful, customizable, Motif based text editor
netbeans Extensible Java IDE
node-express web application framework for node
node-express-generator express applications generator
nodejs evented I/O for V8 javascript - runtime executable
npm package manager for Node.js
ocaml-core OCaml core tools (metapackage)
ocaml-libs OCaml core libraries (metapackage)
octave GNU Octave language for numerical computations
octave-doc documentation of the GNU Octave language
octave-htmldoc transitional package for Octave HTML documentation
octave-info transitional package for Octave info documentation
odbc-postgresql ODBC driver for PostgreSQL
open-cobol transitional dummy package for gnucobol
openafs-doc AFS distributed filesystem documentation
opencv-doc OpenCV documentation and examples
openjdk-8-doc OpenJDK Development Kit (JDK) documentation
openjdk-8-jdk OpenJDK Development Kit (JDK)
openjfx JavaFX/OpenJFX - Rich client application platform for Java
openjfx-source JavaFX/OpenJFX - Rich client application platform for Java (sources)
p7zip-full 7z and 7za file archivers with high compression ratio
pandoc general markup converter
parallel build and execute command lines from standard input in parallel
pari-gp PARI/GP Computer Algebra System binaries
pdfgrep search in pdf files for strings matching a regular expression
perl-doc Perl documentation
php-cli command-line interpreter for the PHP scripting language (default)
php-pgsql PostgreSQL module for PHP [default]
phylip package of programs for inferring phylogenies
pidgin graphical multi-protocol instant messaging client
polymake Tool for algorithmic discrete geometry
polyml interpreter and interactive compiler for Standard ML
postgresql-client front-end programs for PostgreSQL (supported version)
ppl-dev Parma Polyhedra Library (development binaries)
praat program for speech analysis and synthesis
pstoedit PostScript and PDF files to editable vector graphics converter
psutils PostScript document handling utilities
putty Telnet/SSH client for X
pwgen Automatic Password generation
pypy fast alternative implementation of Python - PyPy interpreter
python-ipython-doc Enhanced interactive Python shell (documentation)
python-matplotlib-data Python based plotting system (data package)
python-matplotlib-doc Python based plotting system (documentation package)
python-nose test discovery and running of Python's unittest
python-numpy Numerical Python adds a fast array facility to the Python language
python-numpy-dbg Fast array facility to the Python language (debug extension)
python-numpy-doc NumPy documentation
python-opengl Python bindings to OpenGL (Python 2)
python-psutil module providing convenience functions for managing processes
python-pygame SDL bindings for games development (Python 2)
python-reportlab-doc Documentation for the ReportLab Python library (PDF format)
python-setuptools Python Distutils Enhancements
python-ufl-doc documentation and demos for UFL
python-yaml YAML parser and emitter for Python
python3-biopython Python3 library for bioinformatics
python3-dev header files and a static library for Python (default)
python3-doc documentation for the high-level object-oriented language Python 3
python3-github Access the full Github API v3 from Python3
python3-h5py general-purpose Python interface to hdf5 (Python 3)
python3-matplotlib Python based plotting system in a style similar to Matlab (Python 3)
python3-mysql.connector pure Python implementation of MySQL Client/Server protocol (Python3)
python3-nltk Python3 libraries for natural language processing
python3-numpy Fast array facility to the Python 3 language
python3-opengl Python bindings to OpenGL (Python 3)
python3-pandas data structures for "relational" or "labeled" data
python3-pip Python package installer
python3-psutil module providing convenience functions for managing processes (Python3)
python3-pyqt5 Python 3 bindings for Qt5
python3-scipy scientific tools for Python 3
python3-sklearn Python modules for machine learning and data mining - Python 3
python3-tk Tkinter - Writing Tk applications with Python 3.x
python3-tk-dbg Tkinter - Writing Tk applications with Python 3.x (debug extension)
python3-twython Pure Python3 wrapper for the Twitter API
python3-venv pyvenv-3 binary for python3 (default python3 version)
python3-zmq Python3 bindings for 0MQ library
qt5-default Qt 5 development defaults package
qtcreator integrated development environment (IDE) for Qt
quantlib-python Python3 bindings for the Quantlib Quantitative Finance library
r-base GNU R statistical computation and graphics system
r-cran-getopt GNU R package providing command-line parsing functionality
r-cran-int64 GNU R package for 64 bit integer types
r-cran-misc3d GNU R collection of 3d plot functions and rgl-based isosurfaces
r-cran-mnormt GNU R package providing multivariate normal and t distribution
r-cran-mvtnorm GNU R package to compute multivariate Normal and T distributions
r-cran-nloptr GNU R package for interface to NLopt
r-cran-plotrix GNU R package providing various plotting functions
r-cran-rcpp GNU R package for Seamless R and C++ Integration
r-cran-rgl GNU R package for three-dimensional visualisation using OpenGL
r-cran-rsolnp GNU R general non-linear optimization
r-cran-tkrplot GNU R embedded Tk plotting device package
r-cran-vgam GNU R package for estimating vector generalized additive models
rcs The GNU Revision Control System
rdesktop RDP client for Windows NT/2000 Terminal Server and Windows Servers
recoll Personal full text search package
recordmydesktop Captures audio-video data of a Linux desktop session
remctl-client Client for Kerberos-authenticated command execution
rlwrap readline feature command line wrapper
ruby Interpreter of object-oriented scripting language Ruby (default version)
ruby-dev Header files for compiling extension modules for Ruby (default version)
rust-doc Rust systems programming language - Documentation
rustc Rust systems programming language
sbcl Common Lisp compiler and development system
sbcl-doc Documentation for Steel Bank Common Lisp
scala Scala programming language
scite Lightweight GTK-based programming editor
scons replacement for make
screen terminal multiplexer with VT100/ANSI terminal emulation
scribus Open Source Desktop Page Layout
scribus-doc Open Source Desktop Page Layout - documentation - 1.5.x branch
scribus-template additional scribus templates
seaview Multiplatform interface for sequence alignment and phylogeny
sharutils shar, unshar, uuencode, uudecode
socat multipurpose relay for bidirectional data transfer
source-highlight convert source code to syntax highlighted document
sox Swiss army knife of sound processing
spell GNU Spell, a clone of Unix `spell'
sqlite3 Command line interface for SQLite 3
stow Organizer for /usr/local software packages
strace System call tracer
subversion Advanced version control system
suckless-tools simple commands for minimalistic window managers
swi-prolog ISO/Edinburgh-style Prolog interpreter
swig Generate scripting interfaces to C/C++ code
tcl-dev Tool Command Language (default version) - development files
tcl-doc Tool Command Language (default version) - manual pages
tcl-snack Sound extension to Tcl/Tk and Python/Tkinter - Tcl/Tk library
teem-apps Tools to process and visualize scientific data and images - command line tools
terminator multiple GNOME terminals in one window
texlive-full TeX Live: metapackage pulling in all components of TeX Live
texlive-latex-recommended TeX Live: LaTeX recommended packages
texmaker cross-platform LaTeX editor
texworks Environment for authoring TeX (LaTeX, ConTeXt, etc) documents
thunderbird-locale-sv-se Transitional Swedish language pack for Thunderbird
tidy HTML/XML syntax checker and reformatter
tig ncurses-based text-mode interface for Git
time GNU time program for measuring CPU resource usage
tix library for Tk -- runtime package
tk-dev Toolkit for Tcl and X11 (default version) - development files
tk-doc Toolkit for Tcl and X11 (default version) - manual pages
tmate terminal multiplexer with instant terminal sharing
tmux terminal multiplexer
tofrodos Converts DOS <-> Unix text files, alias tofromdos
tree displays an indented directory tree, in color
unison file-synchronization tool for Unix and Windows
unrar Unarchiver for .rar files (non-free version)
valgrind instrumentation framework for building dynamic analysis tools
vinagre remote desktop client for the GNOME Desktop
vlc multimedia player and streamer
weechat Fast, light and extensible chat client (metapackage)
weka Machine learning algorithms for data mining tasks
weka-doc documentation for the Weka machine learning suite
whois intelligent WHOIS client
wise comparison of biopolymers, like DNA and protein sequences
xbindkeys Associate a combination of keys or mouse buttons with a shell command
xbindkeys-config an easy to use gtk program for configuring Xbindkeys
xclip command line interface to X selections
xfig Facility for Interactive Generation of figures under X11
xfoil program for the design and analysis of subsonic airfoils
xfonts-terminus Fixed-width fonts for fast reading
xkbset Small utility to change the AccessX settings of XKEYBOARD
xorg-docs Miscellaneous documentation for the X.org X Window System
xournal GTK+ Application for note taking
xqilla XQuery and XPath 2.0 command line interpreter
xtightvncviewer virtual network computing client software for X
xul-ext-lightning Calendar Extension for Thunderbird (transitional package)
xutils-dev X Window System utility programs for development
xwrited display write and wall messages as desktop notifications
zsh shell with lots of features