Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programvara i KTH Ubuntu

I KTH Ubuntu finns både standardprogram och KTH-licensierad programvara.

Standardprogram

Kategori Program
Internet-applikationer (webbläsare, e-post) Firefox, Google Chrome, Thunderbird
Utvecklingsmiljöer (Integrated Development Environments, IDE) Eclipse, NetBeans, BlueJ (Java), Wing (Python)
Mjukvaruutveckling Fenics, NEURON (nrn), Julia, Racket
Office-applikationer LibreOffice, LyX, TeXLive
Bildbehandling GIMP, Inkscape
Textredigering Emacs, Vim
Matematik och fysik Matlab, Maple, Mathematica, COMSOL Multiphysics

Viss programvara finns installerad i flera versioner, antingen som olika binärer (gcc-5 och gcc-6, python2 och python3, etc, se ”Ubuntu/Debian alternatives” ) eller med det lokala Module-systemet (se nedan).

Module-systemet

Kommandot module modifierar den personliga miljön, oftast för att peka ut applikationer som inte finns tillgängliga, eller för att ersätta standardapplikationer.

För att automatiskt få en module tillagd när du loggar in kan du lägga till den i (eller skapa) initieringsfilen .modules. Filen behöver vara läsbar för systemet då du loggar in, vilket med AFS-hemkatalog löses genom att filen läggs i .dotfiles, en underkatalog i hemkatalogen. (Notera inledande punkt, som markerar dolda filer eller kataloger. Använd ls -a eller i filhanteraren View > Show Hidden Files.)

Saknar du en .modules, skapa den genom:

echo "module add (list of modules)" >> $HOME/.dotfiles/.modules
ln -s .dotfiles/.modules $HOME/.modules

OBS: äldre konton kan använda katalogen Public istället för .dotfiles.

Exempel

module add eclipse-java
eclipse &

module add eclipse-jee
eclipse &

Saknas ett program?

Kontakta oss om du vill att vi ska installera ny programvara. Så länge de är kompatibla med vår miljö är det inga problem att installera nya applikationer eller bibliotek.

Undantag är vissa licensierade program och applikationer som kräver stora förändringar i miljön, eller kan orsaka problem för andra användare.

För installationer i datorsalar, använd gärna detta formulär .

Se även  personliga installationer .

Programvara som inte kan installeras

Vissa program kan inte installeras i standardmiljön eftersom de ersätter eller ej är kompatibla med standardprogram. Annan programvara fungerar ej i en distribuerad miljö (till exempel om den förutsätter lokala hemkataloger).

Anställda: Det kan gå att installera programvaran på personliga arbetsstationer, kontakta oss för mer information.

Program

Notering

KDE Plasma Desktop

KDE-miljön innehåller program som ersätter eller orsakar problem med GNOME-motsvarigheterna, och vissa fungerar ej bra med en AFS-hemkatalog.

Sublime Text

Utan licens kan Sublime Text endast användas för utvärderingssyfte, inte för arbete (eller studier).

Atom

Har avvecklats. Se "Sunsetting Atom" .

Anaconda/Miniconda Globalt installerade Anaconda/Miniconda-applikationer kan inte användas i vår standardmiljö, eftersom vissa kurser behöver icke-kompatibla programversioner. Men det går bra att installera Miniconda i sin hemkatalog, se personlig installation av programvara .
OBS: Studenter som behöver installera hela Anaconda Individual Edition behöver få utökad AFS-kvot. Be din kursledare eller kursassistent att kontakta oss.
ANSYS ANSYS stödjer Windows, RedHat Linux, CentOS Linux, SUSE Linux – men inte Ubuntu Linux.