Till innehåll på sidan

Energitekniks internwebb

Denna sida är för medarbetare på Energiteknik. Du hittar det mesta stöd du behöver i arbetet på intra.kth.se och intra.kth.se/itm.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ledningen finns på energy.kth.se .

E-postlistor för instutionens och enheternas medarbetare finns på ITM-skolans kontaktsidor .

Service

Den mesta informationen om service och stöd för dig i ditt arbete finns på ITM-skolans intranätssidor om servicecenter . Där kan du läsa om hur du skickar post och paket, hittar rätt konferensrum, får tillgång till omklädningsrum och mycket mer. 

Behöver du hjälp? Kontakta service@itm.kth.se .

IT-support

Alla IT-ärenden mailas till it-samordnare@itm.kth.se  eller it-support@kth.se .

Lokal IT-tekniker finns placerad på Brinellvägen 68, intill servicecenter. 

Länkar inom IT

How to Edit UG-groups

Driftsinformation för anställda

Säkerhet och kris

ITM-skolans sidor om säkerhet och kris  hittar du all information du behöver och de viktigaste snabblänkarna är här:

Säkerhetsansvarig EGI

Skyddsombud

Aktuella skyddsombud hittar du på ITM-skolans internsidor .