Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 8

 • Mallar för KTH:s miljöledningssystem

  Här hittar du de mallar som används i miljöledningssystemet.

 • Miljöutbildning för anställda på GVS

  KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 • Rapportera miljöavvikelse

  Har du sett något som avviker från hur vi på KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera det här. Du kan också ställa frågor och lämna förbättringsförslag till oss på KTH Sustainability Office, avdelningen för Hållbarhet, Fastighet och Service, GVS.

 • Miljöutbildning för anställda

  KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 • Bindande krav - legala och andra krav

  KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, namnges som Bindande krav - legala och andra krav. För att vara miljöcertifierade ska dessa krav identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

 • KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

  KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen.

 • Miljöpåverkan

  KTH påverkar miljön både positivt och negativt. KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

 • Miljö och hållbar utveckling

  KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08