Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 7

 • Miljöutbildning för anställda på GVS

  KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 • Bindande krav - legala och andra krav

  KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, vilka tillsammans kallas bindande krav. Kraven ska identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

 • Miljöpåverkan

  KTH påverkar miljön både positivt och negativt. KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

 • Hållbarhetsutbildning för anställda

  KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 • KTH:s miljöledningssystem

  KTH:s miljöledningssystem är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. KTH:s verksamhet har ett miljöledningssystem enligt förordningen om miljöledning (2009:907) i statliga myndigheter. Miljöledningssystemet finns beskrivet på KTH:s intranät. Här finns information, hållbarhetsmålen, klimatmålen och tillhörande handlingsplan samt rapporter och styrande dokument för miljöledningsarbetet.

 • Rapportera avvikelse eller förbättringsförslag

  Har du några förslag på hur KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete kan förbättras? Det kan tex. vara inom utbildning, forskning och samverkan. Även förbättringsförslag på hur vi minska miljöpåverkan från verksamhetens tjänsterresor, upphandlingar, byggnader, avfalls- och kemikaliehantering samt utomhusmiljöerna på campusområdena. Du kan också ställa frågor till oss på KTH Sustainability Office, Fastighetsavdelningen, PD, VS genom denna portal eller mejla till kth-miljo@kth.se

 • Miljö och hållbar utveckling

  KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, forskning och genom samverkan med olika partners och aktörer i det omgivande samhället. Anställda och studenter arbetar dagligen för att minska miljöpåverkan som uppstår som resultat av vår verksamhet.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08