Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 17

 • I sommar kommer miljöcertifikatet

  Från och med i sommar kan KTH ståta med ett efterlängtat miljöcertifikat. Ett väl fungerande miljöledningssystem är på plats, konstaterade de revisorer som besökte samtliga skolor i förra veckan.

 • Nytändning för lokalt miljöarbete på KTH

  På tre år ska ett nytt, certifierbart system för att hantera miljöfrågorna byggas upp på KTH. Den inriktningen har gett miljöarbetet en nytändning och miljöombuden en tydligare roll. – Vi jobbar betydligt mer målinriktat nu. Och nu tar man ett helhetsgrepp, tidigare var det mer av punktinsatser, säger Holger Berling, miljöombud på Bioteknik.

 • KTH stiger på miljöranking

  KTH har tagit ytterligare ett steg uppåt på listan som rankar miljöarbetet på statliga myndigheter. I Naturvårdsverket senaste granskning är KTH endast en poäng från en topplacering.

 • Högt betyg för KTH:s miljöarbete

  KTH får en topplacering i Naturvårdsverkets miljöranking av svenska myndigheter. – Ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll, säger Birgitta Westin, KTH:s miljöchef.

 • KTH toppar miljöranking

  KTH:s miljöarbete får för första gången full pott i Naturvårdsverkets ranking. KTH toppar därmed årets lista över myndigheters miljöledningsarbete.

 • KTH närmar sig miljötoppen

  KTH har tagit ett rejält kliv uppåt på Naturvårdsverkets lista över miljöledningsarbetet i statliga myndigheter. Från att förra året ha legat bland de lägst rankade är KTH nu endast två poäng från en topplacering.

 • KTH blir miljöcertifierat

  Nu är det svart på vitt – i förra veckan kom miljöcertifikatet som visar att KTH driver ett systematiskt miljöarbete.

 • Nya miljöchefen lovar högre ranking

  Samtidigt som satsningen på hållbart campus inleddes sjönk KTH till botten i Naturvårdsverkets ranking över svenska lärosätens miljöarbete. Men nu lovar KTH:s nya miljöchef att det var en tillfällighet. Om två år räknar hon med att KTH får full pott på rankinglistan.

 • Högt betyg för KTH:s miljöarbete

  Ett systematiskt arbete, utmärkt gott engagemang och många goda exempel som förtjänar att exponeras tydligare. KTH fick goda vitsord vid den externa miljörevision som nyligen genomförts.

 • Grönt ljus för KTH:s miljöarbete

  Miljöledningssystemet är på plats och har godkänts. På tisdagen överlämnades certifikatet officiellt till KTH:s rektor.

 • Miljöutbildning för anställda på GVS

  KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 • KTH:s miljöledningssystem

  KTH:s miljöledningssystem är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. KTH:s verksamhet har ett miljöledningssystem enligt förordningen om miljöledning (2009:907) i statliga myndigheter. Miljöledningssystemet finns beskrivet på KTH:s intranät. Här finns information, hållbarhetsmålen, klimatmålen och tillhörande handlingsplan samt rapporter och styrande dokument för miljöledningsarbetet.

 • Hållbarhetsutbildning för anställda

  KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

 • Rapportera avvikelse eller förbättringsförslag

  Har du några förslag på hur KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete kan förbättras? Det kan tex. vara inom utbildning, forskning och samverkan. Även förbättringsförslag på hur vi minska miljöpåverkan från verksamhetens tjänsterresor, upphandlingar, byggnader, avfalls- och kemikaliehantering samt utomhusmiljöerna på campusområdena. Du kan också ställa frågor till oss på KTH Sustainability Office, Fastighetsavdelningen, PD, VS genom denna portal eller mejla till kth-miljo@kth.se

 • Resor och Transporter

  Resor och transporter till och från och inom KTH:s campusområden påverkar klimatet. KTH utvecklar tillsammans med berörda aktörer såsom våra fastighetsägare och Stockholm Stad metoder för att få till ett hållbart resande på och mellan våra campus. Syftet är att minska våra utsläpp och buller samt att få till klimateffektiva möten. Det ska vara lätt och samtidigt klimatsmart att transportera sig mellan våra campus. Nedan presenteras åtgärder som vidtagits för att nå våra hållbarhetsmål och klimatmål på området ”Resor och transporter”.

 • Bindande krav - legala och andra krav

  KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, vilka tillsammans kallas bindande krav. Kraven ska identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

 • Miljö och hållbar utveckling

  KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan med samhälleliga aktörer. KTH:s värdegrund bygger på övertygelsen att utbildning och forskning ska bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09