Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fullständigt införande av KTH:s kursrumsmall

Publicerad 2021-12-21

Från och med VT2022 har alla nya kursrum i Canvas KTH:s kursrumsmall. En mer enhetlig utformning i Canvas underlättar för både studenter och lärare då flera kurser får liknande struktur. Canvas blir mer tillgängligt när studenterna kan fokusera på kursinnehållet istället för att lägga tid på att lära sig en ny navigeringsstruktur. Kursinnehållet fyller du själv på efter just din kurs behov, precis som vanligt. 

Lätt att göra rätt med kursrumsmall

Från och med VT2022 kommer KTH:s kursrumsmall att automatiskt implementeras i alla kursrum i Canvas.

Mallen är framtagen för att förenkla för lärare och studenter, med syftet att göra det lätt att göra rätt. Vi vill förenkla Canvas-användandet och uppmuntra till användning av Canvas mer pedagogiskt inriktade delar. Kursrumsmallen gör detta genom att till exempel visa så få rubriker som möjligt i kursens navigeringsmeny, vilket bidrar till att ge alla KTHs kursrum en enhetlig struktur, och därigenom underlätta för lärare och studenter.

Mallen innehåller även rekommendationer för hur kursrummet kan struktureras och information om var du som lärare kan hitta tips och stöd om Canvas, samt flera rekommenderade inställningar som saknas i de tomma kursrummen.

Svensk mall finns i Canvas Commons

Av tekniska skäl skapas alla kursrum med den engelska mallen; kursen får då engelska menyer och mallens instruktioner och textförslag är på engelska.

För dig som har kurser på svenska, och vill ha textförslag till studenterna och instruktioner på svenska, finns det en svensk mall att ladda ned från Canvas Commons. Läs mer om nedladdning från Canvas Commons på sidan KTH:s mallar för Canvasrum .

Du kan även ändra kursens språk under "Inställningar" (Settings) om du bara vill ändra kursens menyer till svenska.

Ladda ned senaste versionen från Canvas Commons

Mallen förbättras och uppdateras två gånger om året. Den senaste versionen av kursrumsmallen går alltid att ladda ned från Canvas Commons.

Den engelska mallen som ligger i Canvas Commons blir standard i alla kursrum ca 9 månader efter att mallen uppdateras. Detta för att kursrummen skapas automatiskt i förtid med den mall som finns tillgänglig då. Men laddar du ned mallen från Canvas Commons kringgår du väntetiden.

Läs mer om nedladdning från Canvas Commons på sidan KTH:s mallar för Canvasrum .

Kom igång med kursrumsmallen

Det är viktigt för dig som lärare att veta hur kursrumsmallen är inställd för att kunna anpassa den efter dina kursbehov. För att hjälpa dig på vägen har E-lärande skapat en guide till kursrumsmallens inställningar .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-21