Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s kursrumsmall börjar införas i Canvas HT2021

Publicerad 2021-05-03

Från och med HT2021 kommer cirka 30 procent av kursrummen innehålla KTH:s nya kursrumsmall, fördelat över de olika skolorna. Med KTH:s kursrumsmall får kurserna en mer enhetlig utformning i Canvas. Detta underlättar för både studenter och lärare då flera kurser får liknande struktur. Studenterna kommer att känna igen strukturen och slipper lära sig att navigera på nytt när en ny kurs startar. Kursinnehållet fyller du själv på efter just din kurs behov, precis som vanligt. 

Lätt att göra rätt med kursrumsmall

Från och med HT2021 kommer cirka 30 procent* av kursrummen innehålla KTHs nya kursrumsmall och VT2022 kommer mallen att implementeras i alla kursrum i Canvas. Kursrumsmallen finns på engelska och svenska. Det språk som kursomgångens namn är skrivet på styr vilken version av kursrumsmallen som gäller för just ditt kursrum.

Mallen är framtagen för att förenkla för lärare och studenter, med syftet att göra det lätt att göra rätt. Vi vill förenkla Canvas-användandet och uppmuntra till användning av Canvas mer pedagogiskt inriktade delar. Kursrumsmallen gör detta genom att till exempel visa så få rubriker som möjligt i kursens navigeringsmeny, vilket bidrar till att ge alla KTHs kursrum en enhetlig struktur, och därigenom underlätta för lärare och studenter.

Mallen innehåller även rekommendationer för hur kursrummet kan struktureras och information om var du som lärare kan hitta tips och stöd om Canvas, samt flera rekommenderade inställningar som saknas i de tomma kursrummen.

*Implementeringen sker manuellt för kurser som startar under HT2021. Resurserna har i dagsläget räckt så långt som till 30%. Målsättningen är att alla kurser ska ha fått mallen till VT2022 och det kommer ske med en automatiskt process.

Kom igång med kursrumsmallen

Det är viktigt för dig som lärare att veta hur kursrumsmallen är inställd för att kunna anpassa den efter dina kursbehov. För att hjälpa dig på vägen har E-lärande skapat en guide till kursrumsmallens inställningar .