Till innehåll på sidan

Kollegial träffpunkt: Hur blir ett kursrum tillgängligt?

Kom och prata med andra lärare och oss på E-lärande om hur ett kursrum blir tillgängligt och vad du som lärare behöver göra för att uppnå det. Få inspiration från andra lärare och dela med dig av dina erfarenheter. Kollegiala träffpunkten är ett öppet forum, och det är deltagarna som bestämmer vad inom tillgänglighet de vill prata om.

Tid: On 2021-08-25 kl 11.00 - 12.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska, engelska

Utökad support i slutet av augusti

Under veckorna 33 och 34 (16:e till 27:e augusti) utökar enheten E-lärande sin support för lärare, assistenter och administratörer med många olika aktiviteter, inklusive aktiveten beskriven på denna sida.

Om du är intresserad av vad den utökade supporten erbjuder, läs mer om Augustisupport av E-lärande .

Träffa kollegor och utbyt erfarenheter

Kollegiala träffpunkter är ett nytt begrepp på E-lärande som är tänkt att vara ett öppet forum för lärare liknande gruppdiskussionerna under Storträffen och de öppna nätverksträffarna.

På de kollegiala träffpunkterna kommer du som lärare att få diskutera ett förbestämt ämne i mindre grupper med andra lärare, och sen sammanfatta vad ni kommit fram till tillsammans med alla grupper i slutet.

Dagens tema: tillgänglighet i kursrum

Det är viktigt att alla studenter kan ta del av kursmaterialet utan större hinder, men hur fungerar det i praktiken? Vad behöver göras i ett kursrum i Canvas för att lagkraven ska uppfyllas och studenterna främjas?

Förhoppningsvis kan du få nya infallsvinklar och idéer från andra lärare om dagens tema, och dela med dig av dina idéer och erfarenheter.

Relevant information om tillgänglighet

På följande sidor kan du hitta vidare information om tillgänglighet:

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-18