Till innehåll på sidan

Kamratåterkoppling och Ouriginal (60 min)

Du som lärare får utforska två funktioner i Canvas: kamratåterkoppling med funktionen "kamratrespons" (Peer review) och plagiatgranskning med textmatchningsverktyget Ouriginal.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Du som lärare får lära dig använda kamratåterkoppling i Canvas via funktionen "kamratrespons" (Peer review). Du får även se hur du kan plagiatgranska studenternas inlämningsuppgifter med textmatchingsverktyget Ouriginal.

Workshoppen kommer gå igenom rekommenderade inställningar och arbetssätt för både individuell kamratåterkoppling och gruppbaserad kamratåterkoppling.

Deltagarna kommer utforska funktionerna och plagiatrapporterna i mindre grupper.

Förberedelser

Ha gärna din Canvas sandbox  (ett tomt Canvasrum) redo inför träffen. Det går bra att vara med även utan sandbox.

Tidsåtgång

1 timme.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna:

  • Kunna lägga till plagiatkontroll i Uppgifter.
  • Kunna lägga till matriser för kamratrespons (i Uppgifter)
  • Ha sett hur analysen av plagiatgranskningen ser ut.
  • Kunna instruera studenterna till hur de undviker självplagiat.
  • Beskriva olika sätt att bedöma individuell kamratrespons (i Uppgifter, via Diskussioner).
  • Beskriva olika sätt att strukturera kamratrespons utförd i grupp (via Diskussioner).
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01