Till innehåll på sidan

Utveckla ditt Canvasrum (120 min)

Du som lärare får lära dig mer om hur den inbyggda strukturen i Canvas kan användas och anpassas för att utveckla tydligare och mer lättförståeliga Canvasrum.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

I denna workshop får du utveckla kunskap om hur strukturen i ett Canvasrum kan hjälpa eller stjälpa studenternas kunskapsinhämtning. Du får utvärdera några exempelkursrum i Canvas, och utbyta konstruktiv återkoppling för ett eget Canvasrum. Du kommer introduceras till två olika verktyg för att utveckla tydliga Canvasrum. 

Förberedelser

Innan workshopen behöver du bestämma ett kursrum, examinationsrum eller annat rum i Canvas som du får och vill utveckla ytterligare. Du behöver ha kurskoden för detta Canvasrum tillgänglig. 

Tidsåtgång

2 timmar. 

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna kunna:

  • Skilja på vanliga strukturformer som schemastruktur och innehållsstruktur. 
  • Identifiera möjliga arbetsflöden utifrån strukturen i ett Canvasrum.  
  • Påverka arbetsflödet för studenter genom att ändra strukturen.  
  • Förklara hur man skapar en entydig och tillgänglig struktur i Canvas.  
  • Förklara riskerna med att avvika från de inbyggda innehållsstrukturerna i Canvas. 
  • Analysera vilka olika innehållstyper som finns i Canvasrummet och hur dessa reflekteras i strukturen. 
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01