Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Zoomnärvaro istället för Zoomövervakning

Under coronapandemin utvecklades olika sätt att använda Zoom för examination som behöver ske på distans. Att visuellt övervaka studenter med Zoom är inte tillåtet enligt scenarieplaneringen, utan istället rekommenderas Zoomnärvaro. Här beskrivs likheter och skillnader mellan Zoomövervakning och Zoomnärvaro.

Zoomövervakning begränsas på KTH 

När coronapandemin gjorde att salstentor på campus snabbt behövde ställas om till att göras på distans så utvecklades Zoomövervakning. Vid tentamen med Zoomövervakning så genomför studenterna tentamen på valfri ostörd plats samtidigt som de visuellt övervakas via Zoom av en tentamensvakt för att minska risken att studenter använder sig av otillåtna hjälpmedel eller samarbeten under examinationen. Metoden bedöms fungera tillräckligt bra för att användas vid akut ersättning av campusförlagda salstentamen, men är enligt  endast tillåten vid hög påverkansnivå och efter dispensförfarande. KTH har valt att starkt begränsa användandet av Zoomövervakningen då övervakningens effektivitet är begränsad och kraven på att tekniken ska fungera blir en onödig stressfaktor för studenterna.  

Zoomnärvaro som alternativ till Zoomövervakning 

Tentamen på distans med Zoomnärvaro kombinerar hemtentamen med Zoom på ett sådant sätt att tentamenslydelser som passar i en salskrivning kan användas i en större grupp på distans. Studenterna närvarar i Zoom under examinationen vilket möjliggör kommunikation mellan studenter och examinator samt ID-kontroll. Zoommötet kan användas för frågor och för korta delavstämningar för att minska risken att studenten använder sig av otillåtna hjälpmedel eller samarbetar under examinationen. Det är också mindre känsligt för exempelvis svajig uppkoppling, toapauser och använder resurser på ett effektivare sätt än Zoomövervakning. 

Zoomnärvaro vid examination

Jämförelse mellan Zoomnärvaro och Zoomövervakning 

Zoomnärvaro och Zoomövervakning, skillnader. 
 

Zoomnärvaro

Zoomövervakning

Granskningsmetod

Kontrollerar arbetens genuinitet genom att följa processen hur de tas fram.

Studentens upplevelse av att vara visuellt övervakad

Antal zoomrum och personer

Fler än 24 studenter i samma rum, maxantal studenter i ett rum beror på antal lärare och assistenter som kan hinna besöka studenter i breakoutrum. En stor kurs har proportionerligt med personer som arbetar med kursen. En mötesvärd administrerar zoom.

Max 24 studenter per rum.

Många personer/tentamensvakter krävs utan någon pedagogisk vinst. Resurser används mindre effektivt då alla tentander ofta inte dyker upp och rum blir halvfulla. 

Breakoutrum

Breakoutrum används för Id-kontroll och för möten mellan lärare och studenter under den pågående tentamen.

Breakoutrum används för Id-kontroll före tentamen. Vilket kan vara svårt att genomföra då studenter ej närvarar i god tid i Zoomrummet.

Teknikstrul

Konstiga företeelser kan följas upp med ett möte i breakoutrum.

Tentamen kan bli ogiltigförklarad.

Pauser

Kan göras efter kontakt med mötesvärd, lång frånvaro kan följas upp med ett möte i breakoutrum.

Endast vid inplanerade pauser.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination