Till innehåll på sidan

Zoomansvarig person vid zoomnärvaro

Här beskrivs den Zoomansvarige personens roll och ansvar inför, under och efter en tentamen på distans med zoomnärvaro.

Zoomsessioner till en tentamen rekommenderas att skapas av den så kallade zoomansvarige personen. Examinator kan själv vara den zoomansvarige personen eller ta hjälp av en kollega.

Zoomansvariges ansvar

Personen ansvarar för att:

  • skapa zoomsessioner för tentamen

  • ha kontakt med examinator, mötevärd m.fl.

  • samordna arbetet inför examinationstillfället

  • be mötesvärd ge behörighet för zoomsessioner

  • schemalägga zoomsessioner åt mötesvärdar

  • mejla inbjudan till zoomsessionen till examinator och tentander tre dagar innan tentamenstillfället.

Schemaläggning av zoomsession och konfiguration

Denna guide utgår från konfiguration via mötesbokningen på Zooms webb .
Rekommenderade inställningar nämns i tabellen. Inställningar som ej nämns är upp till värdpersonen för mötet att ta ställning till, vanligen används de inte.

Följande inställningar bör ställas in innan du börjar sessionen:
Funktion  Inställning
Topic Kursnamn och datum, t.ex. SF1621 2020-04-14 
When   Starttid för provet, minus 30 minuter (om tentamen börjar klockan 8:00 ställer du in detta värde till 7:30)
Duration  Maximal provlängd plus 30 min (se till att ta hänsyn till extra skrivtid)
Timezone  Stockholm 
Registration  Nej
Schedule for Välj värdperson mötet planeras för
Meeting ID  Generate automatically 
Security - Passcode Ja
Security - Require authentication to join Ja, begränsa till ‘Employee or Student at KTH’ 
Video  Host: På 
- Participant: På 
Audio  Båda
Meeting options – Allow participants to join anytime Nej
Meeting options – Mute participants upon entry  Ja
Meeting options – Automatically record meeting on the local computer Nej
Alternative Hosts  Kan lämnas tom

Skapa zoomsessioner för studenter med kompensatoriskt stöd

För studenter med kompensatoriskt stöd så är det en rekommendation från Funka att alla tentander i ett zoomrum sänker ljudet på sina datorer medan mötesvärden höjer ljudet. Då kan tyst kommunikation fortfarande ske men utan att studenterna störs av ljud från andra i onödan. Det rekommenderas även att studenter med kompensatoriskt stöd inte bör placeras i zoomsessioner med många olika kurskoder. 

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under olika examinationsformer

Distribuera zoomsessioner

Vid skapande av zoomsession (meetings), skapas en mötesinbjudan, en länk som antingen kan mailas ut till studenterna eller publiceras i Canvas. Mötesinbjudan innehåller lösenordet för rummet så den som klickar på länken kommer direkt in till mötet medan den som kopierar länkadressen kommer behöva skriva in lösenordet så glöm inte dela den informationen. Examinatorn ansvarar för att bestämma hur mötesinbjudan ska spridas till studenterna.

Mötesinbjudan, länken till Zoomrummet kan i efterhand tas fram av värdpersonen och av den som planerade mötet. Då ett möte öppnas upp för redigering och sedan sparas blir länken synlig på samma sätt som första gången mötet sparades. Välj "copy link" och dela mötesinbjudan exempelvis via mail eller genom Canvas.
 

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination