Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mötesvärd vid examination

Här beskrivs mötesvärdens roll, ansvar samt tillvägagångssätt. Som mötesvärd ska du medverka till att studenterna ges möjlighet att genomföra tentor under lika villkor och facillitera kommunikationen mellan lärare, examinator och tentand.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Pricka av anmälda tentander och kontrollera ID.
  • Ge information till studenterna om tentamens genomförande samt om hur man kontaktar mötesvärden.
  • Notera när tentand lämnar skrivplatsen och anteckna eventuella avvikelser i en observationslogg.
  • Samarbeta med examinator för att ge tentanderna möjlighet att ställa frågor.
  • Samarbeta med examiantor, lärare och assistenter för samtal i breakoutrum.
  • Meddela tentanderna när 10 minuter återstår av tentamenstiden.
  • Spara chattloggen i zoomsessionen när samtliga tentander har lämnat Zoom.

För att genomföra ovanstående uppgifter behövs liknande informationsunderlag som för tentamensvakter, till exempel deltagarlista, observationslogg, hur ID-kontroll kan genomföras och hur breakoutrum hanteras med mera. Om du vill ha mer information, fråga din skolas tentamensadministration.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination