Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinators roll vid tentamen med zoomnärvaro

Här beskrivs examinators roll och ansvar inför, under och efter en tentamen med zoomnärvaro.

Om du vill schemalägga en enstaka zoomsession för en tentamen med zoomnärvaro som du själv ansvarar för och även deltar i kan du följa samma instruktioner som för den zoomansvarige personen . Observera att du inte kan starta och vara “host” för flera zoomsessioner parallellt, det behöver vara en mötesvärd för varje zoomsession, se under instruktioner för den zoomansvarige personen.

Examinators ansvarsområden

Före tentamen

 • Kontakta och samråda med sin tentamensadministration för information om mötesvärdar, zoomansvarig person och antal anmälda tentander.

 • Informera studenterna om tentamens upplägg. Se information att delge tentander .

 • Informera tentamensadministrationen om tentamens upplägg.
  Se bilaga Mall för examinators upplägg av tentamen (docx 26 kB) .

 • Rekommenderat: skapa övningsuppgift i Canvas för tentander.

 • Om tekniken skulle krångla vid en examinationsform som innefattar uppladdning av inskannade svar i Canvas behövs en alternativ inlämningsplats. Förbered en Microsoft OneDrive-mapp genom funktionen  .

Under tentamen

 • Finnas till hands under tentamen, exempelvis via sms, mejl och genom fasta tider för rondering i de olika zoomsessionerna. 
 • Genomföra individuella möten med studenterna. Se mer information under rubriken "Mötet i breakoutrum" på sidan Zoomnärvaro vid examination .

Breakoutrum

Under pågående tentamen sker kontakt med studenter i breakoutrum, för exempelvis:

 • ID-kontroll
 • frågor från studenter
 • lärares/examinators kontroll av studenters pågående arbete.

Mötesvärden skapar då ett breakoutrum i zoomsessionen som flyttar examinator och tentand dit. Där kan examinator och tentand prata ostört och sedan återvända till huvudsessionen. I videoklippet beskrivs hur detta går till.

Studenter med kompensatoriskt stöd vid tentamen

 Läs mer om stöd på sidan Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination på distans . Om du önskar hjälp med att ordna med rätt kompensatoriskt stöd vid tentamen, kontakta Tentafunka via tentafunka@kth.se .

Efter övereskommelse med tentafunka behöver ni göra följande: 

 • Ge examinators upplägg för tentan till ansvarig tentamensadministratör på skola senast tre arbetsdagar före examinationstillfället för att sedan lägga in det i KTH Box Tenta-funka.

 • Säkerställ att examinators kontaktuppgifter finns angivna; namn, mejl och telefonnummer.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination