Till innehåll på sidan

Infoga symboler och matematiska uttryck i Canvas

För att skriva symboler, ekvationer och matematiska uttryck i Canvas kan du använda uttrycksredigeraren ("Canvas Math Editor") som både har färdiga uttryck och accepterar LaTeX. Du kan även skriva LaTeX direkt i Canvas textredigerare på två sätt. Uttrycken som skapas är tillgänglighetsanpassade och fungerar bättre än om de laddades upp som bilder eller filer.

Tillgänglighetsanpassade uttryck och ekvationer i Canvas

Du kan skriva symboler och matematiska uttryck direkt i Canvas på två olika sätt, antingen:

 • Med det inbyggda verktyget "Canvas uttrycksredigerare" (Canvas Math Editor).
 • Med LaTeX.

För studenterna ser det likadant ut oavsett vilket sätt du väljer. Det är alltså din preferens som bestämmer vilket alternativ du använder.

Att lägga upp sidor istället för filer är rekommenderat då det förbättrar kursrummets tillgänglighet och ger fler studenter möjlighet till att ta del av ditt material. Därför rekommenderar vi att du använder en av de två metoder som beskrivs på denna sida i stället för att lägga in uppgifter och information med symboler och matematiska uttryck som filer. Eftersom uttrycken som skapas inte är bilder så slipper du skriva en förklarande alt-text, uttrycken är redan tillgänglighetsanpassade och fungerar med skärmläsare.

Mer information om hur du gör ditt kursrum tillgängligt finns på sidan Tips om tillgänglighet .

Uttryck via uttrycksredigeraren

Canvas uttrycksredigerare öppnar du antingen genom att trycka på symbolen "\( \sqrt{x}\)" i menyraden eller genom att klicka på "Infoga" och i menyn som öppnas välja "Ekvation". Uttrycksredigeraren öppnas i en dialogruta.

Grundläggande uttryck med enkel vy

I uttrycksredigeraren kan du skapa matematiska uttryck genom att välja symboler och uttryck från olika kategorier och skriva in text, siffror och variabler på rätt plats i uttrycken. Du kan även skriva in namnet på ett uttryck eller symbol för att inte behöva leta upp det; lägg muspekaren över uttrycket eller symbolen för att se dess namn. Du kan se några användbara uttryck listade med namn längst ned på sidan, eller se dem alla i Canvas tips för den enkla vyn (engelska, PDF) .

Du börjar i den enkla vyn, där det du ser i textrutan i uttrycksredigeraren är det som kommer infogas.

Kategorierna ligger i olika flikar med namn som beskriver vad de innehåller:

 • Enkel, för de vanligaste matematiska uttrycken
 • Grekiska
 • Operatörer
 • Relationer
 • Pilar
 • Skiljetecken
 • Blandat, för de som inte passade in i någon annan kategori, t.ex. \(\infty\).
Canvas uttrycksredigerare i enkel vy, på flik "Enkel". Fliken har vanliga matematiska uttryck.
Flikarna för olika kategorier ligger överst i uttrycksredigeraren, markerat 1 i bild. "Byt till avancerad vy" är markerad med 2 och "Infoga ekvation" är markerad med 3.

I bilden nedan visas ett exempel på hur infogade uttryck ser ut på en Canvas-sida.

Skärmbild Canvas-sida med infogade symboler och matematiska uttryck.
"17th" är infogat som uttryck endast av formateringsskäl och S som subset av R för att få in symbolen, båda i flytande text. Area-integralen står på egen rad, men är inte blockformaterad.

Om du behöver mer detaljkontroll på uttrycket kan du alltid lägga in den med LaTeX i den avancerade vyn, se nästa rubrik.

Använd LaTeX i avancerad vy

Enkel vy låter dig redigera direkt i uttrycket och kräver därför ingen förkunskap. Avancerad vy visar dig den bakomliggande LaTeX-koden och ger dig möjlighet att använda mer komplex matematisk notation, som tabeller och matriser.

Du har fortfarande tillgång till kategorierna från den enkla vyn, men nu infogas uttrycken som manipulerbar LaTeX-kod och du kan även infoga eller skriva egen LaTeX-kod i textrutan. Under textrutan ser du hur uttrycket kommer se ut när det infogas.

Du kan exempelvis skriva:

A=\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 20 \end{vmatrix}

Och producera följande uttryck: \(A=\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 20 \end{vmatrix}\)

Läs mer om hur du använder Canvas avancerade vy (engelska, PDF) .

OBS: Det går inte alltid att byta tillbaka till enkel vy från avancerad vy eftersom viss LaTeX-kod inte kan tolkas av den enkla vyn.

LaTeX direkt i text och rubriker

Utöver att använda uttrycksredigeraren kan du även skriva symboler och matematisk uttryck direkt i textredigeraren om du använder LaTeX. Textredigeraren i Canvas kan rendera LaTeX-kod automatiskt genom MathJax så länge du markerar att det är LaTeX-kod. Tyvärr ser du inte hur uttrycket kommer renderas förrän du sparar, så var noga med att titta igenom uttrycket innan du publicerar.

För att markera din kod som LaTeX för Canvas behöver du omringa det med speciella tecken. Det finns två olika uppsättningar tecken att välja mellan beroende på typ av formatering, bakåtvänt snedstreck och paranteser eller dollartecken:

 • \( ditt_uttryck \), för textformatering
 • $$ ditt_uttryck $$, för blockformatering.

Blockformatering lägger ditt uttryck centrerat på en egen rad, medan textformatering låter det ligga kvar som vanlig text. Exempelvis: för att uttrycka \(\sqrt{x} = 2\) mitt i en mening behöver du skriva:

\(\sqrt{x} = 2\)

Om du i stället vill ha uttrycken ståendes centrerat på en egen rad behöver du skriva:

$$\sqrt{x} = 2$$

vilket kommer rendera följande:

\(\sqrt{x} = 2\)

OBS: Rubriker kräver textformatering, dvs \( ... \), för att renderas korrekt.

I bilden nedan visas samma exempel som tidigare, men med uttrycken inlagda direkt i texten som LaTeX-kod.

Skärmbild samma Canvas-sida som i tidigare bild, men med LaTeX-kod i stället för uttryck.
LaTeX-koden för uttrycken som visades i en tidigare bild. Alla är formaterade med textformatering, med LaTeX-koderna: \(17^{th}\), \(S \subset R\) och \(area(S) = \int_{a}^{b} length(s_x) \,dx\). För att skapa utrymme har bakvänt snedstreck följt av ett kommatecken använts.

Namn på användbara uttryck i enkel vy och LaTeX

Om du vet namnet på uttrycket du vill använda kan du skriva in det i stället för att leta upp den, men det är lite olika namn i enkel vy jämfört med LaTeX-kod. I följande tabell har vi listat några användbara uttryck och dess namn i enkel vy samt i LaTeX. Kom ihåg att skriver du i LaTeX direkt i textredigeraren måste du omringa uttrycket enligt det som står under rubriken "LaTeX direkt i text och rubriker".

Notera att i enkel vy kommer uttrycket automatiskt infogas under tiden du skriver in det, så du måste navigera dig ut ur uttrycket innan du fortsätter med nästa uttryck.

Användbara uttryck, med namn
Rendering Enkel vy LaTeX
\(+ - *\)
+ - *
+ - *
\(\mathbb{N, Z, Q, R}\)
\N, \Z, \Q, \R
\mathbb{N, Z, Q, R}
\(a^{b}\)
a^b
a^{b}
\(a_{b}\)
a_b
a_{b}
\(\frac{a}{b}\)
a/b
\frac{a}{b}
\(\int_{a}^{b} x \,dx\)
\int_a ^b x dx
\int_{a}^{b} x \,dx
\(A \subset B\)
A \subset B
A \subset B
\(a \neq b\)
a \ne b
a \ne b, eller a \neq b
\(\sqrt{a}\)
\sqrt a
\sqrt{a}
\(\lim_{x \,\to \, a} x^2 - a\)
\lim_x \to a x^2 - a
\lim_{x \, \to \, a} x^{2} - a
\(\lim\limits_{x \, \to \, a} x^2-a\) Formatering ej möjlig.
\lim\limits_{x \, \to \, a} x^{2} - a
\(\sum\limits_{k\,=\,1}^{n} k^{2}\) Formatering ej möjlig.
\sum\limits_{k \,= \,1}^{n} k^{2}
\(\text{Ej kursiv text}\)
\text Ej kursiv text
\text{Ej kursiv text}
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-16