Till innehåll på sidan

Aviseringar

Om du vill ha en sammanställning av vad som hänt i ditt kursrum senaste veckan, vill veta direkt när studenter lämnar in uppgifter sent eller bara vill stänga av aviseringar och de mejl du får från Canvas kan du behöva titta närmare på dina aviseringsinställningar. Här går vi igenom vad du kan ändra och var du gör det.

Personligt anpassade aviseringar

Aviseringar är information om att något förändrats på Canvas och skickas oftast som ett mejl. Aviseringar för en kurs ställs in baserat på vad som är inställt på kontonivå, med prioriteringen kursnivå över kontonivå. Det betyder att inställningar gjorda på ditt konto är de som automatiskt kommer appliceras första gången du går med i ett kursrum, men ändringar du gör i kursrummet kommer vara de inställningar som gäller för just den kursen. Det finns även några inställningar på kontonivå som inte finns på kursnivå, de som handlar om inkorgen och kalendern.

Vi på E-lärande rekommenderar att du ställer in aviseringarna så som du oftast vill ha dem på ditt konto och sedan skräddarsyr aviseringarna för varje enskild kurs om det behövs.

Hitta till aviseringsinställningarna

Du kan ändra aviseringsinställningar på kontonivå eller på kursnivå. Kontonivå kan du bara ändra genom ditt Canvaskonto, medan inställningar på kursnivå kan göras både genom ditt konto och i kursrummet för kursen.

Kontonivå och kursnivå

  1. Klicka på "Konto" överst i Canvas globala meny.
  2. Klicka på "Aviseringar" i menyn som dyker upp.

I rullgardinsmenyn ovanför tabellen med aviseringsinställningarna kan du välja vilka inställningar du vill ändra: för "Konto" (kontonivå) eller för en av dina aktiva kurser (kursnivå).

Skärmbild av rullgardinsmenyn för aviseringsinställningar. Konto är överst, under är en kurslista.

Endast kursnivå

  1. Gå till startsidan på din kurs.
  2. Klicka på knappen "Visa kursaviseringar" i sidofältet (oftast till höger eller underst på sidan).

OBS: Språket för aviseringsinställningarna beror på språket på ditt konto, inte kursens språk, även när du redigerar dem genom "kursaviseringar". Aviseringarna skickas fortfarande på kursens språk.

Tolkning av aviseringsinställningarna

Aviseringsinställningarna är uppställda i en tabell över de olika händelser som skapar aviseringar och alla kontaktvägar till dig som Canvas har sparat, dvs mejl och telefonnummer kopplade till ditt konto.

Händelser i tabellen

Liknande händelser som skapar aviseringar är grupperade i tabellen och grupperna är sedan uppdelade under olika rubriker, t.ex. "Kursaktiviteter" och "Notiser". Sätter du muspekaren på ett gruppnamn visas en detaljerad förklaring av vilka händelser som är del av gruppen. Exempelvis: under "Kursaktiveteter" finns aviseringsinställningar för "Inbjudan" och om du sätter muspekaren på gruppnamnet "Inbjudan" får du den fullständiga beskrivningen: "Inbjudan till: Webbkonferenser, grupper, samarbeten, kamratrespons och påminnelse".

Vi kommer inte gå igenom alla olika händelser här då det endast hade varit en kopia av den utökade förklaringen.

Är det något du är osäker på om du behöver få aviseringar om, testa aktivera aviseringarna och se om det ger dig något och stäng av dem igen om det inte gör det.

Aviseringsfrekvens och aviseringssymboler

Om du vill stänga av alla aviseringar du får från en kurs går du till aviseringsinställningarna på kursnivå och ändrar reglaget som heter "Aktivera aviseringar för [kursnamn]" från på till av. Du hittar reglaget innan tabellen.

Vill du stänga av alla aviseringar på kontonivå måste du gå igenom och avaktivera dem en och en.

I kolumnerna för dina kontaktvägar finns det fyra olika symboler som snabbt ger dig en överblick av hur ofta du får aviseringar från dem. Dessa ser du nedan.

Symbol för avisering: Grön bjällra

Meddela omedelbart

Symbol för avisering: en grön veckokalender

 Veckosammanfattning

Symbol för avisering: en grön dagskalender med en trea på

 Daglig sammanfattning

Symbol för aviseringar: en ofärgad, överstruken bjällra.

Aviseringar av

För att ändra aviseringstyp, klicka på symbolen och välj i rullgardinslistan vilken aviseringstyp du vill ha. Det sparas så fort du gjort ditt val.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-11