Till innehåll på sidan

Uppföljning

Här lägger vi upp material som tagits upp på våra användarträffar gällande uppföljning.

Ladokträff med tema uppföljning av forskarutbildning 2021-10-14

Inspelning av ladokträffen återfinns under rubriken "Material från Canvasträffar" i webbutbildningen för Statistik och uppföljning i Canvas.

Presentation: Ladokträff Uppföljning av forskarutbildning (pptx 155 kB)

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-28