Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Andra resultat, exempel

Handelshögskolan är inte ansluten till Ladok och då finns inte deras betygsskalor inlagda i Ladok. Eftersom Handels är ett svenskt lärosäte är det Andra resultat som används och Betygsskala fritext som val på Betygsskala, som behöver tillämpas.

Handels har flera (precis som KTH) betygsskalor på sina olika kurser. Vilken skala som används på det aktuella intyget ska stå noterat. Det är det betygets tecken som står på intyget på kursen som ska skrivas på Betygsgrad (kod), det kan vara till exempel en text Utmärkt, en bokstav A eller en siffra 5.

Exempel 1, betyget är ett ord

Detta exempel är på betygsskalan:
Utmärkt, Mycket väl godkänd, Väl godkänd, Godkänd med översättning
Excellent, Very Good, Good, Pass

Följande fält, markerade med en lila pil, gäller studentens betyg och vad som ska fyllas i där.

  1. Betygsgrad (kod) – Studentens faktiska betyg på svenska eller originalspråk som är angivet på intyget från kursgivande lärosäte.
  2. Betygsgrad svensk benämning - Studentens faktiska betygsförklaring på svenska.
  3. Betygsgrad engelsk benämning - Studentens faktiska betyg på engelska.

Följande fält, markerade med en orange pil, gäller betygsskalan och vad som ska fyllas i där.

  1. Betygsskala svensk fritext fylls i med betygsskalan på svenska eller originalspråk som är angivet på intyget från kursgivande lärosäte.
  2. Betygsskala engelsk fritext fylls i med den engelska översättningen.
Visar hur det ser ut när man använder ett svenskt betyg i ordform
Visar hur det ser ut om man använder betyg i ordform på originalspråk annat än svenska

Exempel 2, betyget är endast tecken

En annan skala de har är följande,
A-Utmärkt, B-Mycket bra, C-Bra, D-Tillfredsställande, E-Tillräcklig
A-Excellent, B-Very Good, C-Good, D-Satisfactory, E-Sufficient

Följande fält, markerade med en lila pil, gäller betygsskalan och vad som ska fyllas i där.

  1. Betygsgrad (kod) – Studentens faktiska betyg så som det står i intyget, tänk originalspråk - skrivs på engelska om utbildningen var på engelska.
  2. Betygsgrad svensk benämning - Studentens faktiska betyg med ord på svenska.
  3. Betygsgrad engelsk benämning - Studentens faktiska betyg med ord på engelska.

Följande fält, markerade med en orange pil, gäller betygsskalan och vad som ska fyllas i där.

  1. Betygsskala svensk fritext fylls i med betygsskalan på svenska eller originalspråk som är angivet på intyget från kursgivande lärosäte.
  2. Betygsskala engelsk fritext fylls i med den engelska översättningen.
Visar ett exempel på hur ett bokstavsbetyg läggs in

Lathunden för Andra resultat