Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kombinationer av grund och mål: klump eller kurs mot kurs?

Beroende på hur ett tillgodoräknande läggs in i Ladok kan det få olika konsekvenser i hur studenten sedan kan använda tillgodoräknandet i examensansökan.
På denna sida visar vi exempel på hur grund och mål kan läggas in i Ladok, avseende hur man kopplar ihop grund och mål i tillgodoräknandeärendet i Ladok på olika sätt.

Klump eller kurs mot kurs?

I exemplen nedan visar vi hur tillgodoräknanden kan läggas in i Ladok och vilka konsekvenser det får för examensansökan. Generellt rekommenderas att så långt som möjligt lägga in tillgodoräknanden som "kurs mot kurs" (exempel 1). Det gör att studenten kan välja vilka av kurserna som ska ingå i examensansökan men det gör också att det blir mycket lättare att rätta upp ett tillgodoräknande om något skulle ha blivit fel. Du som handläggare behöver dock göra en bedömning om vad som passar bäst att göra för just det ärende du handlägger.

Exempel 1

I nedan exempel:

 • kan studenten välja en, två, tre eller alla kurser till examensansökan. Det finns fyra olika ärenden/beslut i Ladok.
 • Är bedömningen att var och en av de kurserna som är grund för respektive tillgodoräknande går att översätta till ett separat mål, d.v.s. en enskild kurs
 • Grunden kommer att skrivas ut i examensbeviset
Exempel 1

Exempel 2

I nedan exempel:

 • Är kurs 1 och 2 (CT7140 och LIM006) respektive kurs 3 och 4 (FI42N2 och US530F) olika grunder.
 • I exemplet har man gjort två ärenden/beslut (ett för kurs 1 och 2 samt ett för kurs 3 och 4).
 • Kan studenten välja på tre alternativ i sin examensansökan:
  • Studenten kan ta med kurserna 1 och 2
  • Studenten kan ta med kurserna 3 och 4
  • Studenten kan ta med kurserna 1, 2, 3 och 4
 • Kan studenten inte välja ut en kurs från respektive grund, t.ex. endast kurs 1 och 3, i examensansökan
 • Är bedömningen i respektive tillgodoräknandeärende att de ingående kurserna i en grund totalt sett ger ett mål. Målet går inte att specificera som enskilda kurser.
 • Kommer grunden att skrivas ut i examensbeviset
Exempel 2

Exempel 3

I nedan exempel:

 • är det flera kurser i grunden och målet är inlagt som en ”klump”. Alltså, det är flera kurser i tillgodoräknandet men tillgodoräknandet är inlagt som ett ärende/beslut i Ladok.
 • ligger alla kurser i grunden och alla kurser i målet inlagt som ärende med ett beslut
 • måste alla kurser från grunden tas med i examensansökan. Studenten kan inte välja ut någon separat kurs(er) från grunden till examensansökan
 • Är bedömningen i tillgodoräknandeärendet att de ingående kurserna i grunden totalt sett ger målet. Målet är specificerat som enskilda kurser men inte som ”kurs mot kurs”
 • Kommer grunden att skrivas ut i examensbeviset
Exempel 2

Exempel 4

I nedan exempel:

 • är det flera kurser i grunden och målet är inlagt som en ”klump”. Alltså, det är flera kurser i tillgodoräknandet men tillgodoräknandet är inlagt som ett ärende/beslut i Ladok.
 • ligger alla kurser i grunden och hela målet inlagt som ärende med ett beslut
 • måste alla kurser från grunden tas med i examensansökan. Studenten kan inte välja ut någon separat kurs(er) från grunden till examensansökan
 • Är bedömningen i tillgodoräknandeärendet att de ingående kurserna i grunden totalt sett ger målet. Målet går inte att specificera som enskilda kurser
 • Kommer grunden att skrivas ut i examensbeviset
Exempel 4