Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursval i Ladok

Denna lathund visar hur kursval i Ladok ser ut för student samt hur du som handläggare gör om student vill ändra sitt kursval.

Viktigt att tänka på

 • Kursval i Ladok görs enbart för de program som inleder första terminen med ett kursval antingen inom programmet eller en inriktning (spår). Dessa studenter kan inte ingå i AKP.
 • Kursval inför HT period 1 görs omkring 10/8 – 5/9 (sista registreringsdatum)
 • Kursval inför VT period 3 görs omkring 12/12 – 23/1 (sista registreringsdatum)

 Tips och färgförklaring

 • Vi använder två färger i våra lathundar.
 • En lila ruta betyder att du ska göra något aktivt.
 • En gul ruta betyder att vi uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

Lathund: Kursval inom ett program/-inriktning

Hur gör student sitt kursval i studentgränssnittet?

 • På startsidan visas de studieval som kan göras.
 • Information om när anmälan öppnar (antal dagar) eller hur många dagar det är innan valperioden stänger visas.
 • Klicka på pilen vid ”Visa mer” för att göra kursvalen.
Startsida, kursval inom program eller inriktning
 • En informationstext visar valperioden, hur många kurser eller antal hp som kan väljas.
 • Studenten markerar de kurser hen vill välja.
 • Information visas ovanför om hur många hp som återstår.
 • Klicka ”Välj”.
startsida utfällt kursval
 • Bekräfta kursvalet genom att klicka ”Bekräfta”.
 • Om något blev fel, klicka ”Avbryt” och valet kan göras om. Bekräfta när det är helt klart.
Bekräfta val

Om student efter gjort kursval vill ändra sitt val

 • Efter gjort kursval kan studenten inte ändra sitt val via studentgränssnittet.
 • Om valperioden fortfarande är öppen kan behörig handläggare vid skola ta bort gjort val. Studenten kan därefter göra om sitt val via studentgränssnittet.
 • ”Studieval” visas på nytt i studentgränssnittet.
Ta bort kursval
 • På startsidan i Ladok för studenter visas nu de antal hp/kurser som återstår. De kurser som går att välja är tillgängliga att klicka på. När man uppnått det utrymme man har i sitt val, kan man inte välja fler alternativ
 • Klicka ”Välj”
 • Bekräfta det nya valet
 • När man har bekräftat sitt val och det inte finns något utrymme för fler val så visas inte ”Studieval” på startsidan längre, även om deadline för valet inte är passerat.
Lägg till ny kurs

Hur ser det ut i Ladok för student efter att kursvalet är gjort?

 • Under rubriken ”Aktuella kurser” visas kurser som är pågående eller nya kurser.
 • Information visas om kursregistreringsperioden inte har öppnat, är den öppen så visas hur många dagar som återstår innan den stänger.
 • En informationsruta visar ”status” på kursen beroende om den är påbörjad eller inte
Aktuella kurser på startsidan
 • I menyvalet ”Min utbildning” kan man se samtliga utbildningar.
 • Det går att filtrera på t.ex. inte avklarade och då syns bara kurser som är oavslutade.
 • Är man registrerad på någon kurs man inte ska slutföra, kan man klicka på länken och välja ”Jag vill inte läsa denna utbildning”. Avbrott läggs då in i Ladok utifrån det datum när detta sker. (tidigt avbrott=3 veckor efter kursstart).
 • En informationsruta visar ”status” på kursen beroende om den är påbörjad eller inte
Vy min utbildning