Till innehåll på sidan

Mall lathund

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

  • Lila betyder att du ska göra något aktivt
  • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

Tips

  • Arbeta i flera flikar

  • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

  • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

  • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

Sök fram student

Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn eller förnamn

Använd dig av sökstjärna, *, om du söker på del av namn eller del av personnumer, personnumret måste börja med sökstjärna eller årtusonde

Klicka på Sök

Ladoks startsida där man kan sökea fram personer