Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medarbetarrättigheter

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

 • Lila betyder att du ska göra något aktivt
lila knapp
 • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt
gul knapp

Tips

 • Arbeta i flera flikar

 • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

 • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

Inledning

Resultatrapporterande lärare ska kopplas till kursen hen ska rapportera på.
Kurserna som hen är kopplad till kommer att visas på startsidan.

Under Avancerat i menyn hittar du Medarbetarrättigheter

Startsida, Avancerat, Medarbetarrätigheter

Klicka på Rapporteringsrättigheter

Genom att klicka i rutorna kan du söka fram rapportörer som är kopplade, antingen specifik rapportör, rapportörer på viss organisation eller kurs ange benämning

Rapporteringsrättigheter

Kursrättighet för rapportör

Koppla lärare till kurs – klicka på Ny kursrättighet

Ny kursrättighet


Sök fram kursen genom att t.ex. ange kurskod, klicka på Sök. Information om kursen visas, om det finns flera kursversioner, markera den senaste och klicka Nästa

Utb.kod, Nästa

Välj medarbetare

Nu ska du koppla läraren, leta upp läraren i kolumnen Välj
(Tips! Om du anger första bokstaven i efternamnet, så kommer du direkt till de personerna och slipper scrolla så långt).

 • Markera läraren och klicka på den översta pilen mellan kolumnerna, läraren visas därefter i kolumnen Valda
 • Ska flera lärare kopplas välj nästa

(Tips! Du kan välja flera genom att markera den första och därefter trycka ner tangenterna Ctrl och Alt. och sedan klicka på nästa).

 • Du kan ta bort vald lärare genom att markera den personen och klicka på den nedre pilen

OBS! Om en lärare inte finns att välja i listan så beror det troligen på att hens Ladokkonto/profil inte finns inlagd till den organisation som kursen som medarbetarkopplingen ska kopplas mot.

I Utbildningsinformation kan du se vilken organisationskod kursen har, skicka ett mail till vår support, ladok@kth.se och ange org. kod och vilken lärare det gäller.

 • Klicka nästa
 • Man ange vilka rättigheter lärare ska ha, klicka bara Nästa (default val ska i normalfallet gälla)
 • Man begränsa vilka studenter det ska gälla, klicka bara Nästa (default val ska i normalfallet gälla)
 • Bekräfta att de val du lagt in stämmer, om något är fel, klicka Tillbaka till den fliken där ändring ska göras
Välj medarbetare, nästa

Kontrollera, ta bort inlagd resultatrapportörer

 • Genom att söka fram en viss lärare (Tips! skriv efternamnet i fältet resultatrapportör, då filtreras lärare fram som finns kopplade till organisationen), klicka därefter Sök
 • Ska läraren tas bort från kursen, klicka på Välj och därefter Ta bort
Rapporteringsrättigheter, resultatrapportör, Välj- klicka på ta bort