Till innehåll på sidan

Nationell översikt

Den nationella översikten ger dig möjlighet att se en översikt av en students studier både vid det egna och andra lärosäten.

Den nationella översikten hittar du genom att söka fram en student och sedan välja fliken ”Nationell översikt”.

Det är lärosätet som avgör vem som ska ha behörighet till vyn. Om fliken inte visas så är den nationella översikten inte tillgänglig för dig.

Sök fram student, Nationell översikt

På den nationella översikten visas:

 • ”Andra resultat” med ursprung ”eget lärosäte”
 • Aktörer, Anknytning
 • Kurser som studenten är eller har varit registrerad på (inkl. kurser med avbrott)
 • Resultat på kurser
 • Studieaktivitet och –finansiering
 • Tillgodoräknande
 • Uppehåll
 • Utbildningssamarbeten
 • Utfärdad examen
 • Importerade utländska meriter (via Emrex)

Detaljerad visning

Du kan välja att se mer detaljer i den nationella översikten, t.ex. för att se:

 • Resultat på moduler inom kurser

 • Avbrott på kurser

 • Titel som rapporterats in på en modul

 • Studieperiod som studenten varit registrerad på ett kurstillfälle

 • Samtlig studieaktivitet och -finansiering som har dokumenterats

 • Möjlighet att se mer information om ett kurstillfälle under informations-i

Välj att se detaljer genom att klicka på pilen till vänster om respektive kurs/uppgift.

Välj att se detaljer för samtliga uppgifter i listan genom att klicka på Detaljer i övre vänstra hörnet.

Nationell översikt, Detaljer


 

Hovra för att se mer information

På flera ställen i den nationella översikten kan du hovra över (hålla muspekaren över) en uppgift för att se en förklaring. Till exempel:

 • Hovra över koden för betygsskalan för att se förklaring
 • Hovra över koden för huvudområde och succesiv fördjupning för att förklaring
 • Hovra över koden för nivå inom studieordning för att se en förklaring
  betygskala, huvudområde, nivå inom studieordning

Filtrera visningen

Visa resultat inom viss datumperiod

Listan kan filtreras på att endast visa kurser med resultat som har examinationsdatum inom en viss datumperiod. Filtreringen tar hänsyn till resultat på modul, ”resultat på kurs”, examinationsdatum för ”annat resultat” och beslutsdatum för tillgodoräknande.

Ange datumperiod med hjälp av rullistan (t.ex. termin eller halvår) eller genom att skriva in datum i fälten ”Resultat fr.o.m.” och ” Resultat t.o.m.”. Klicka sedan på Visa.

Välj period, till och från datum, visa knappen

Filtrering

Listan kan filtreras på nivå inom studieordning, utbildningstyp, utbildningsform, huvudområde och successiv fördjupning.

Välj en eller flera parametrar i rullistan ”Välj filtrering” och klicka sedan på Visa.

nationell översikt

Information- "i"

På vissa ställen finns informations-i, klicka på dem för att se mer information. T.ex. mer information om ett kurspaketeringstillfälle, ett kurstillfälle eller om dokumenterade uppehåll.

i- Dokumenterade uppehåll

Tips! För att se information om ett kurstillfälle behöver du först visa detaljer för kursen, och kan sedan klicka på informations-iet för kurstillfället.

utb.kod, under benämning finns i

Importerade utländska meriter (via Emrex)

Studenter som studerat vid utländska lärosäten kan importera sina meriter till Ladok via tjänsten ”Emrex”.

Studenterna kan nå Emrex via det nya Ladok för studenter (på lärosäten som börjat använda det), eller via Emrex hemsida: https://emrex.eu/sweden/. På hemsidan listas även de utländska lärosäten som är kopplade till Emrex.

Se meriterna i Ladok

När en student har hämtat sina utländska meriter till Ladok kan administratörer se meriterna i fliken "Nationell översikt".

Klicka på ”Öppna PDF” för att hämta ett intyg med studenternas utländska meriter. Intyget kan exempelvis användas som underlag för att skapa andra meriter som kan tillgodoräknas inom studentens utbildning.

Översikt, resultat hämtade via EMREX
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-19