Till innehåll på sidan

Rapportera betyg i Ladok (från 15 sep 2021)

Förändring av gränssnittet från den 15 september 2021

Förändringar i vyn, sammanställning

Den 15 september 2021 så kommer rapporteringsvyerna i Ladok att förändras inkl. klarmarkera och attestera ”rutan”. Mer info om bakgrund etc. hittar du på Ladoksidorna  på intranätet.

10 förändringar i rapporterings och attesteringsvyerna  

 • Betygsväljare: Hela betygsskalan visas i form av knappar.
  • Tips! För att slippa jobba med mus och klicka, så kan man ”tabba” sig fram och markera knappen genom att trycka på ”mellanslagstangenten” på tangentbordet.
 • Tabellhuvudet (rubrikraden) är fast, dvs den visas även när du har en lång
 • Sidhjälp finns på alla flikar på kursen
 • Summering av antal betyg sparade i utkast visas när resultat rapporteras in. I dialogrutan när resultat klarmarkeras eller attesteras visas också en summering av betyg (sid.4).
 • Återkoppling av systemet t.ex. så visas resultaten i listan efter de har klarmarkerats eller attesterats. Ladok guidar användaren vidare till nästa steg, t.ex. attest efter klarmarkering. En gul rad visas överst med info och en direkt länk visas för att komma di rek t dit. Antal studenter i ”listan” visas ovanför tydligt.
 • Filtrering av status har fått en ny placering ovanför
 • Övriga funktioner: Vissa funktioner som t.ex. skapa csv.fil har flyttat in under ”Övriga funktioner” för att få en ”renare” sida och överblick.
 • Ta bort utkast är lättillgängligt i raden för varje student (kolumnen ”Status”)
 • Ångra ändringar: användaren kan ångra det man lagt in genom att klicka ”ångra ändringar” och det återgår till hur det var innan. Det kan göras i status: obehandlad, utkast och klarmarkerad.
 • Mer information: Information som kan vara relevant vid rapportering som t.ex. avbrott, tillgodoräknanden och varningar, samlas i kolumnen ”Mer information”.

Exempel i gränssnittet

Bild över dem 10 punkterna som anges ovan

Summering av antal betyg i dialogrutan

Dialogruta med summering av antal betyg, klarmarkering och avisering