Till innehåll på sidan

Rättelse av tillgodoräknande: Annan specifikation

Rättning av benämning och/eller koppling till kurspaketering i ett tillgodoräknande som har mål registrerat med Annan specifikation

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

 • Lila betyder att du ska göra något aktivt
  Lila
 • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte
  göra något aktivt
  Gul

Tips

 • Arbeta i flera flikar
 • Du använder sökstjärna * både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.
 • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

 Viktigt att tänka på

 • Med funktionen rätta tillgodoräknande kan du rätta i ett redan beslutat tillgodoräknande. Det du kan rätta är benämning på målet samt koppling till kurspaketering i tillgodoräknanden som har målet registrerat med annan specifikation
 • Har student tagit ut ett intyg från Ladok innan rättningen är gjord kommer intyget skilja sig från uppgifterna i Ladok. Därför är det viktigt att kontakta student om större ändringar görs
 • Det är viktigt att ange orsak till rättningen
 • Om det redan finns en utfärdad examen där tillgodoräknandet ingår kommer det upp en varningsruta. Varningen kommer dock endast upp om examen är utfärdad 2018 och framåt. Kontrollera därför noga om student har en utfärdad examen.
  Gör inte rättning med denna funktion om det finns en redan utfärdad examen
 • Det kan, i ovanliga fall, finnas situationer då rättningar av tillgodoräknanden behöver göras även om det finns en redan utfärdad examen. Om sådant fall uppstår, kontakta examensenheten först, på info@kth.se

____________________________________________________________________________

Sök fram student

 • Sök upp aktuell student på startsidan genom att ange personnumret, efternamn eller förnamn
 • Använd dig av sökstjärna * om du söker på del av namn eller del av personnummer, personnumret måste börja med sökstjärna eller årtusende
 • Klicka på Sök
Personnummer, efternamn, förnamn

Rätta annan specifikation

 • Klicka på Ärenden/Beslut. Hitta det tillgodoräknande som har blivit felaktigt. Klicka på Välj till höger i raden för beslutet om tillgodoräknande. Klicka sedan Rätta

Rätta annan specifikation
 • Du får nu upp en ruta där du kan rätta vilken kurspaketering tillgodoräknandet avser samt benämningen på målet på tillgodoräknandet

Rätta tillgodoräknande, Välj, tillgodoräknandet avser, tillgodoräknas som, spara
 •  När du har korrigerat det som är fel, klicka Spara
Rätta tillgodoräknande, spara
 • Du får nu möjlighet att skriva en anteckning. Skriv i detta fält vad det är som har rättats. Klicka Spara
Rätta tillgodoräknande, avsändare, rättningsdatum, anteckning, spara
 •  Du behöver nu åter-autentisera
Användarnamn, Lösenord, logga in

Klart!

 • I fliken Studentuppgifter och menyvalet Ändringslogg resultat syns nu rättningen i ändringsloggen
Ändringslogg övriga resultat
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-12